Zic, Znew, Zmore, Zless, Zforce, Zdump, Zgrep, Zdiff, Zcmp, Zcat.

Wiersz polecenie Z


Co to znaczy w wiersz poleceń | Co robi komenda

Do czego służy komenda. Co robi wywołanie. Jak działa polecenie w Linux.

Działanie Zic, Znew, Zmore, Zless, Zforce, Zdump, Zgrep, Zdiff, Zcmp, Zcat co to znaczy.

Słownik definicji Polecenie Zic, Znew, Zmore, Zless, Zforce, Zdump, Zgrep, Zdiff, Zcmp co to jest.