Co robi ZDIFF użycie. Konsola options. If a second file is not specified for comparison, look for a.

Czy przydatne?

Polecenie zdiff

Wykonanie, użycie: Read compressed files and pass them, uncompressed, to the diff command, along with any command-line options. If a second file is not specified for comparison, look for a file called file.gz

Opcje wykonania zdiff w konsoli

Przykłady zdiff działanie w Słownik polecenie Z