CO OZNACZA Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat, Ypxfr, Yppush, Ypwhich, Yppoll.

Wiersz polecenie Y


Co to znaczy w wiersz poleceń | Co robi komenda

Do czego służy komenda. Co robi wywołanie. Jak działa polecenie w Linux.

Działanie CO OZNACZA Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat, Ypxfr, Yppush, Ypwhich, Yppoll, Ypmatch, Yptest, Ypset, Ypinit co to znaczy.

Słownik definicji Polecenie Słownik Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat co to jest.