Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat, Ypxfr, Yppush, Ypwhich, Yppoll, Ypmatch.

Wiersz polecenie Y


Co to znaczy w wiersz poleceń | Co robi komenda

Do czego służy komenda. Co robi wywołanie. Jak działa polecenie w Linux.

Działanie Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat, Ypxfr, Yppush, Ypwhich, Yppoll, Ypmatch, Yptest, Ypset, Ypinit co to znaczy.

Słownik definicji Polecenie Yes, Yacc, Yppasswdd, Yppasswd, Ypserv, Ypbind, Ypcat co to jest.