Co robi ZFORCE użycie. Konsola Rename all gzip ped files to filename.gz , unless file already has a.

Czy przydatne?

Polecenie zforce

Wykonanie, użycie: Rename all gzipped files to filename.gz, unless file already has a .gz extension

Opcje wykonania zforce w konsoli

Przykłady zforce działanie w Słownik polecenie Z