Co robi ZMORE użycie. Konsola compressed with compress , gzip , or pack , and with uncompressed.

Czy przydatne?

Polecenie zmore

Wykonanie, użycie: Similar to more. Uncompress files and print them one screenful at a time. Works on files compressed with compress, gzip, or pack, and with uncompressed files

Opcje wykonania zmore w konsoli

Przykłady zmore działanie w Słownik polecenie Z