Co robi ZCAT użycie. Konsola output. Read standard input if no files are specified or if - is.

Czy przydatne?

Polecenie zcat

Wykonanie, użycie: Read one or more files that have been compressed with gzip or compress and write them to standard output. Read standard input if no files are specified or if - is specified as one of the files; end input with EOF. zcat is identical to gunzip -c and takes the options described for gzip/gunzip

Opcje wykonania zcat w konsoli

Przykłady zcat działanie w Słownik polecenie Z