Definicja CGI co oznacza. Czym jest protokół pozwalający na komunikowanie się serwera WWW z innymi.

Czy przydatne?

Definicja Cgi

Co to jest CGI (z angielskiego: Common Gateway Interface) – to jest protokół pozwalający na komunikowanie się serwera WWW z innymi programami i umożliwiający bieżąco przedstawić wyniki tych programów w sposób graficzny umieszczany na stronie WWW. Skrypt CGI powiększa atrakcyjność strony WWW, bo wzbogaca ją o nowe możliwości interakcji z użytkownikiem. CGI to najstarszy sposób tworzenia takich stron i dostępu do baz danych dzięki przeglądarki WWW. CGI definiuje komunikację między graficznym interfejsem użytkownika (na przykład stroną WWW), programem CGI uruchomionym na odległym komputerze i zasobami informacyjnymi (na przykład bazami danych) odległego komputera. Natomiast zaimplementowana w serwerze obsługa standardu CGI pozwala mu nadzorować wszystkie operacje – serwer staje się wówczas bramką (z angielskiego: gateway) do danego źródła informacji. Aktualnie dostępna wersja standardu CGI opatrzona jest numerem 1.1

Czym jest CGI znaczenie w Słownik Internet C .