Definicja CGI co oznacza. Czym jest protokół pozwalający na komunikowanie się serwera WWW z innymi.

Czy przydatne?

Definicja Cgi

Co to jest CGI (z angielskiego: Common Gateway Interface) – to jest protokół pozwalający na komunikowanie się serwera WWW z innymi programami i umożliwiający bieżąco przedstawić wyniki tych programów w sposób graficzny umieszczany na stronie WWW. Skrypt CGI powiększa atrakcyjność strony WWW, bo wzbogaca ją o nowe możliwości interakcji z użytkownikiem. CGI to najstarszy sposób tworzenia takich stron i dostępu do baz danych dzięki przeglądarki WWW. CGI definiuje komunikację między graficznym interfejsem użytkownika (na przykład stroną WWW), programem CGI uruchomionym na odległym komputerze i zasobami informacyjnymi (na przykład bazami danych) odległego komputera. Natomiast zaimplementowana w serwerze obsługa standardu CGI pozwala mu nadzorować wszystkie operacje – serwer staje się wówczas bramką (z angielskiego: gateway) do danego źródła informacji.
Aktualnie dostępna wersja standardu CGI opatrzona jest numerem 1.1
Definicja CIR:
Co to jest Committed Information Rate) – parametr przydziału pasma komunikacyjnego użytkowany w sieciach pakietowych Frame Relay do ustalenia wymaganego zajęcia kanału transmisyjnego albo wirtualnego. Stanowi w cgi co znaczy.
Definicja Czas Spędzony Na Stronie:
Co to jest statystyk odwiedzin stron internetowych (na przykład Stat24.pl) to jest średni całkowity czas, jaki użytkownik spędził na stronie w wybranym przedziale czasu. W przeciwieństwie od średniego czasu cgi krzyżówka.
Definicja CHKDSK:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które służy do sprawdzania stanu dysku. Składnia polecenia wygląda tak cgi co to jest.
Definicja Cyberkultura:
Co to jest tych użytkowników Internetu i osób grających w gry komputerowe, którzy łączą wędrowanie w cyberprzestrzeni z zażywaniem narkotyków w celu wzbogacenia doznań, raczej wizualnych. Jednym z teoretyków cgi słownik.
Definicja Carlson F. Chester:
Co to jest wynalazca amerykański (1906-68), opracował zasady kserografii. W 1948 skonstruował „XEROX” – pierwszą fotokopiarkę działającą na sucho cgi czym jest.

Czym jest CGI znaczenie w Słownik Internet C .