Słownik KRZEPNIĘCIE co to znaczy? Słownik bazuje na przemianie cieczy w ciało stałe. Atomy cieczy.

Czy przydatne?

Co to jest Krzepnięcie

Definicja z ang. solidification, z niem. Erstarrung.

Co to znaczy KRZEPNIĘCIE: przemiana fazowa odwrotna do topnienia; bazuje na przemianie cieczy w ciało stałe. Atomy cieczy tracą częściowo swobodę ruchu ustalając swe miejsca w sieci krystalicznej. Nadmiar energii wydziela się w formie ciepła k. Ciepło k. = ciepło topnienia. Tkrz = Ttop (przy p = const). Mechanizm k. wymaga zapoczątkowania przez centra krystalizacji, którymi mogą być zanieczyszczenia cieczy, na przykład drobne cząstki ciał stałych. W razie ochładzania bardzo czystych cieczy można uzyskać ciecz przechłodzoną. To jest tak zwany stan metatrwały. Po pojawieniu się centrów krystalizacji następuje gwałtowne krzepnięcie
Definicja KOŁOWA POLARYZACJA ŚWIATŁA:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA, POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez PODWÓJNE ZAŁAMANIE krzepnięcie co znaczy.
Definicja KOMORY MGŁOWE.:
Co to jest przechodzi poprzez gaz, jonizując go. Powstałe jony mogą być ośrodkami kondensacji, na których tworzą się kropelki cieczy, a więc mgła. Mechanizm ten jest szczególnie skuteczny, gdy zachodzi w parze krzepnięcie krzyżówka.
Definicja KĄT PADANIA:
Co to jest zobacz ODBICIE FAL, ODBICIE ŚWIATŁA krzepnięcie co to jest.
Definicja KONFIGURACJA ELEKTRONOWA STANÓW PODSTAWOWYCH PIERW:
Co to jest którego ładunek jądra wynosi +Ze ( liczba atomowa Z), znajduje się Z elektronów. Zestaw Z elektronów podlega zakazowi Pauliego. W stanie fundamentalnym (nie wzbudzonym) zestaw elektronów przyjmuje krzepnięcie słownik.
Definicja KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW:
Co to jest odkrył, iż przy zetknięciu się dwóch różnych metali powstaje pomiędzy nimi różnica potencjałów. Volta ustalił szereg metali, gdzie wcześniejszy przy zetknięciu z którymś z kolejnych elektryzuje się krzepnięcie czym jest.

Czym jest KRZEPNIĘCIE znaczenie w Słownik fizyka K .