Słownik KRZEPNIĘCIE co to znaczy? Słownik bazuje na przemianie cieczy w ciało stałe. Atomy cieczy.

Czy przydatne?

Co to jest Krzepnięcie

Definicja z ang. solidification, z niem. Erstarrung.

Co to znaczy: przemiana fazowa odwrotna do topnienia; bazuje na przemianie cieczy w ciało stałe. Atomy cieczy tracą częściowo swobodę ruchu ustalając swe miejsca w sieci krystalicznej. Nadmiar energii wydziela się w formie ciepła k. Ciepło k. = ciepło topnienia. Tkrz = Ttop (przy p = const). Mechanizm k. wymaga zapoczątkowania przez centra krystalizacji, którymi mogą być zanieczyszczenia cieczy, na przykład drobne cząstki ciał stałych. W razie ochładzania bardzo czystych cieczy można uzyskać ciecz przechłodzoną. To jest tak zwany stan metatrwały. Po pojawieniu się centrów krystalizacji następuje gwałtowne krzepnięcie

Czym jest KRZEPNIĘCIE znaczenie w Słownik fizyka K .