Słownik REsubLIMACJA co to znaczy? Słownik opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało.

Czy przydatne?

Co to jest Resublimacja

Definicja z ang. REsubLIMACJA, z niem. REsubLIMACJA.

Co to znaczy RESUBLIMACJA: mechanizm odwrotny do sublimacji, opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało stałe
Definicja RÓWNANIE RUCHU:
Co to jest współrzędnych albo pędu poruszającego się ciała. Przykład r.r.: - równanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego;x = v0t - parametryczne równania rzutu poziomego. Regularnie r.r. mają ogólniejszą postać resublimacja co to jest.
Definicja RURA KUNDTA:
Co to jest pozwalający zmierzyć szybkość rozchodzenia się podłużnych fal sprężystych w ciałach stałych. Pręt umocowany w połowie swej długości jest pobudzany do drgań podłużnych. Zamocowany na jednym końcu resublimacja definicja.
Definicja RÓWNOWAGA FAZOWA:
Co to jest kilku faz ( etap termodynamiczna). To jest możliwe w ustalonych uwarunkowaniach ciśnienia (p) i temp. (T). Zestaw tych punktów (p, T) tworzy krzywą r.f. Zespół tych krzywych to diagram fazowy resublimacja co znaczy.
Definicja RUCH ODRZUTOWY.:
Co to jest jest zasada zachowania pędu. Gazy uzyskane w trakcie spalania paliwa z utleniaczem są wyrzucane z sporą prędkością do tyłu poprzez dysze rakiety i w ten sposób rakieta uzyskuje pęd skierowany naprzód resublimacja słownik.
Definicja RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII.:
Co to jest przemiany masy spoczynkowej na energię i związek ilościowy między tymi wielkościami były, wg Einsteina, głównymi rezultatami uzyskanymi w teorii względności. Całkowitą energię można wyrazić w resublimacja znaczenie.

Czym jest REsubLIMACJA znaczenie w Słownik fizyka R .