Słownik REsubLIMACJA co to znaczy? Słownik opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało.

Czy przydatne?

Co to jest Resublimacja

Definicja z ang. REsubLIMACJA, z niem. REsubLIMACJA.

Co to znaczy RESUBLIMACJA: mechanizm odwrotny do sublimacji, opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało stałe
Definicja RÓWNANIE RUCHU:
Co to jest współrzędnych albo pędu poruszającego się ciała. Przykład r.r.: - równanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego;x = v0t - parametryczne równania rzutu poziomego. Regularnie r.r. mają ogólniejszą postać resublimacja co znaczy.
Definicja REGUŁA FAZ GIBBSA:
Co to jest pomiędzy: f - liczbą faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą składników; s - liczbą stopni swobody układu, jest to liczbą parametrów stanu, które mogą się zamieniać z wyjątkiem siebie; s ≥ 0 f + s resublimacja krzyżówka.
Definicja RÓWNANIE POISSONA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE resublimacja co to jest.
Definicja RÓWNANIE VAN DER WAALSA:
Co to jest modelu gazu rzeczywistego. Cząsteczki gazu traktujemy jako sztywne kulki o objętości Vc. Dla n = 1 mola gazu skuteczna objętość Vef dostępna dla ruchu cząsteczek: Vef = V - b, b = 4NAVc NA - liczba resublimacja słownik.
Definicja RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ:
Co to jest metody przemieszczania się ciała wyróżniamy: - ZSUWANIE SIĘ ciała wzdłuż równi pochyłej zachodzi pod wpływem siły F´, której wartość jest różnicą wartości składowej siły ciężkości, działającej wzdłuż resublimacja czym jest.

Czym jest REsubLIMACJA znaczenie w Słownik fizyka R .