Słownik FM co to znaczy? Słownik angielskiego: freQuency modulation). Sposób przekazywania.

Czy przydatne?

Co to jest Fm

Definicja z ang. FM, z niem. FM.

Co to znaczy FM: modulacja częstotliwości (z angielskiego: freQuency modulation). Sposób przekazywania informacji przy udziale (ultrakrótkich) fal radiowych polegająca na tym, iż sygnał o częstotliwości akustycznej nałożony na falę nośną skutkuje w miarę niewielkie zmiany (dewiacje) jej częstotliwości. Mechanizm FM zapewnia znacząco lepszą jakość transmisji dźwięku niż mechanizm modulacji amplitudy (AM), gdyż nie jest on czuły na przypadkowe zmiany amplitudy wywołane różnego rodzaju zakłóceniami. Gdyż mechanizm ten jest użytkowany w dziedzinie ultrakrótkich fal radiowych, których częstotliwość nośna jest bardzo spora, zapewnia przeniesienie szerokiego pasma częstotliwości akustycznych, co jest szczególnie ważne dla wiernego przekazu muzyki
Definicja FOTOOGNIWO:
Co to jest polaryzacji zewnętrznej może być źródłem prądu elektrycznego - fotoogniwem. Stosowane dawniej fotoogniwa selenowe zostały wyparte poprzez fotoogniwa krzemowe, gdzie złącze p-n znajduje się na fm co znaczy.
Definicja FIGURY LISSAJOUS:
Co to jest zobacz SKŁADANIE DRGAŃ HARMONICZNYCH fm krzyżówka.
Definicja FOURIERA SZEREG.:
Co to jest 1830) wykazał, iż do opisu w najwyższym stopniu ogólnych postaci fal periodycznych wystarczą łatwe fale harmoniczne. Dowolny periodyczny ruch cząstki może być przedstawiony jako kombinacja liniowa fm co to jest.
Definicja FOTON:
Co to jest która zawsze porusza się z prędkością c. F. nie może istnieć w spoczynku. Ładunek elektryczny f. = 0, spin f. = 1. F. jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego o energii E = hv, pędzie fm słownik.
Definicja FIZYKA RELATYWISTYCZNA.:
Co to jest jest specjalna teoria względności. Pierwszą publikację pt. O elektrodynamice ciał w ruchu na temat szczególnej teorii względności opublikował Albert Einstein w 1905 roku. Specjalna teoria względności fm czym jest.

Czym jest FM znaczenie w Słownik fizyka F .