Słownik ŚWIATŁO co to znaczy? Słownik oddziaływują na organ wzroku, a więc oko ludzkie. Gdyż.

Czy przydatne?

Co to jest Światło

Definicja z ang. LIGHT, z niem. LIGHT.

Co to znaczy: fale elektromagnetyczne, które oddziaływują na organ wzroku, a więc oko ludzkie. Gdyż czułość oka jest ograniczona do zakresu długości fal (w próżni) od 380 nm do 780 nm, ś. widzialne stanowi jedynie drobny wycinek widma fal elektromagnetycznych. Aktualnie termin "ś." obejmuje także promieniowanie niewidzialne: bliską i daleką podczerwień (λ > 770 nm), bliski i daleki nadfiolet (λ < 380 nm) i promieniowanie rentgenowskie. Falowa teoria ś. idealnie wyjaśnia przewarzająca część zjawisk optycznych takich jak załamanie, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja. Nie wszystkie zjawiska nie mogą być wytłumaczone na gruncie teorii falowej. Wtedy ś. monochromatyczne traktuje się jak strumień cząstek, zwanych fotonami, z których każda niesie porcję (kwant) energii: E = hv gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość fali. Występowanie w powyższym wzorze częstotliwości, która jest jedną z wielkości charakteryzujących ruch falowy, jest jednym z przejawów dualizmu korpuskularno falowego materii ( sukces fotoelektryczny zewnętrzny; zdarzenie Comptona)

Czym jest ŚWIATŁO znaczenie w Słownik fizyka S .