Słownik ŚWIATŁO co to znaczy? Słownik oddziaływują na organ wzroku, a więc oko ludzkie. Gdyż.

Czy przydatne?

Co to jest Światło

Definicja z ang. LIGHT, z niem. LIGHT.

Co to znaczy ŚWIATŁO: fale elektromagnetyczne, które oddziaływują na organ wzroku, a więc oko ludzkie. Gdyż czułość oka jest ograniczona do zakresu długości fal (w próżni) od 380 nm do 780 nm, ś. widzialne stanowi jedynie drobny wycinek widma fal elektromagnetycznych. Aktualnie termin "ś." obejmuje także promieniowanie niewidzialne: bliską i daleką podczerwień (λ > 770 nm), bliski i daleki nadfiolet (λ < 380 nm) i promieniowanie rentgenowskie. Falowa teoria ś. idealnie wyjaśnia przewarzająca część zjawisk optycznych takich jak załamanie, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja. Nie wszystkie zjawiska nie mogą być wytłumaczone na gruncie teorii falowej. Wtedy ś. monochromatyczne traktuje się jak strumień cząstek, zwanych fotonami, z których każda niesie porcję (kwant) energii: E = hv gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość fali. Występowanie w powyższym wzorze częstotliwości, która jest jedną z wielkości charakteryzujących ruch falowy, jest jednym z przejawów dualizmu korpuskularno falowego materii ( sukces fotoelektryczny zewnętrzny; zdarzenie Comptona)
Definicja SupERPOZYCJA FAL.:
Co to jest rozchodzące się w pewnym ośrodku spotykając się nie przeszkadzają sobie wzajemnie. W obszarze, gdzie fale się spotykają następuje algebraiczne sumowanie drgań (superpozycja), jednak dalej fale biegną światło co znaczy.
Definicja STAŁA ROZPADU:
Co to jest ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO STAŁA SŁONECZNA - liczba energii dochodząca ze Słońca w formie promieniowania pośrodku 1 sekundy na 1m2 powierzchni ustawionej prostopadle do promieniowania w odległości od światło krzyżówka.
Definicja SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY (CYKL OTTO):
Co to jest wewnętrznym. Mieszanka paliwa (benzyna) z powietrzem produkowana w gaźniku zasysana jest poprzez zawór wlotowy do wnętrza cylindra. Po sprężeniu następuje zapłon mieszanki poprzez przeskok iskry światło co to jest.
Definicja SKRAPLANIE PARY:
Co to jest ciecz, kondensacja pary). - W trakcie s.p. wydziela się ciepło równe co do wartości ciepłu parowania (w tej samej temp.). S.p. zachodzi w obecności ośrodków kondensacji, którymi mogą być jony i światło słownik.
Definicja SIWERT:
Co to jest zobacz DOZYMETRIA światło czym jest.

Czym jest ŚWIATŁO znaczenie w Słownik fizyka S .