Słownik DOMENA FERROELEKTRYCZNA co to znaczy? Słownik kryształu ferroelektrycznego, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest Ferroelektryczna Domena

Definicja z ang. DOMAIN ferroelectric, z niem. DOMAIN ferroelektrische.

Co to znaczy DOMENA FERROELEKTRYCZNA: jednorodnie spolaryzowany region kryształu ferroelektrycznego, gdzie polaryzacja spontaniczna PS osiąga stan nasycenia. Podział kryształu na domeny skutkuje, iż próbka ferroelektryczna nie poddana działaniu pola elektrycznego nie wykazuje normalnie stanu makroskopowego spolaryzowania. Domeny są oddzielone od siebie ściankami międzydomenowymi. Gdyż domena jest jednorodną częścią kryształu, grubość ścianki jest bardzo mała (rzędu jednej stałej sieci krystalicznej). W zależności od symetrii sieci krystalicznej kąty, jakie tworzą wektory w sąsiednich domenach, mogą być różne, na przykład: 180°, 90°, 60°. W czasie przepolaryzowania kryształu następuje ruch ścianek międzydomenowych i przy dostatecznie sporym polu elektrycznym kryształ staje się kryształem monodomenowym. Niemożliwe są obroty d.f
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W domena ferroelektryczna co znaczy.
Definicja DIRAC PAUL ADRIEN MAURICE:
Co to jest teoretyk (1902 Bristol 1984). Zaczął studia elektrotechniczne, później przeniósł się na fizykę teoretyczną. W r. 1932 dostał posadę profesora matematyki w Cambridge. Nagrodę Nobla dostał w 1933 roku domena ferroelektryczna krzyżówka.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm domena ferroelektryczna co to jest.
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta domena ferroelektryczna słownik.
Definicja DYFUZJA:
Co to jest udziału czynników zewnętrznych, wyrównywanie się składu. W mieszaninie gazów powodem d. jest różnica stężeń poszczególnych składników. Mechanizm d. prowadzi do wyrównywania stężeń. W gazie domena ferroelektryczna czym jest.

Czym jest DOMENA FERROELEKTRYCZNA znaczenie w Słownik fizyka D .