Słownik DOMENA FERROELEKTRYCZNA co to znaczy? Słownik kryształu ferroelektrycznego, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest Ferroelektryczna Domena

Definicja z ang. DOMAIN ferroelectric, z niem. DOMAIN ferroelektrische.

Co to znaczy: jednorodnie spolaryzowany region kryształu ferroelektrycznego, gdzie polaryzacja spontaniczna PS osiąga stan nasycenia. Podział kryształu na domeny skutkuje, iż próbka ferroelektryczna nie poddana działaniu pola elektrycznego nie wykazuje normalnie stanu makroskopowego spolaryzowania. Domeny są oddzielone od siebie ściankami międzydomenowymi. Gdyż domena jest jednorodną częścią kryształu, grubość ścianki jest bardzo mała (rzędu jednej stałej sieci krystalicznej). W zależności od symetrii sieci krystalicznej kąty, jakie tworzą wektory w sąsiednich domenach, mogą być różne, na przykład: 180°, 90°, 60°. W czasie przepolaryzowania kryształu następuje ruch ścianek międzydomenowych i przy dostatecznie sporym polu elektrycznym kryształ staje się kryształem monodomenowym. Niemożliwe są obroty d.f

Czym jest DOMENA FERROELEKTRYCZNA znaczenie w Słownik fizyka D .