Słownik FALA UDERZENIOWA co to znaczy? Słownik źródło fali porusza się względem ośrodka z.

Czy przydatne?

Co to jest Uderzeniowa Fala

Definicja z ang. SHOCKWAVE, z niem. Shockwave.

Co to znaczy FALA UDERZENIOWA: fala powstająca w ośrodku wtedy, gdy źródło fali porusza się względem ośrodka z prędkością v większą od prędkości fazowej fali sprężystej v0, która może rozchodzić się w tym ośrodku. W tych sytuacjach czoło fali przybiera kształt stożka, w którego wierzchołku znajduje się źródło, na przykład fala uderzeniowa powstająca wtedy, gdy pocisk albo samolot osiągają prędkości większe niż szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu i fala dziobowa produkowana poprzez błyskawiczny statek na powierzchni wody. Promieniowanie Czerenkowa, wysyłane poprzez cząstki poruszające się w ośrodku z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku, jest także f.u. Na rysunku pokazano chwilowe położenia fal kulistych pochodzących ze źródła, w jego następnych położeniach w okresie ruchu. Obwiednią tych fal jest stożek, którego tworząca jest nachylona do kierunku ruchu pod kątem ϑ , którego wartość ustala zależność: Dla fal na wodzie stożek redukuje się do dwóch przecinających się prostych. Relacja nazywa się w aerodynamice liczbą Macha. Akustyczne f.u. mogą również powstawać wskutek gwałtownego wzrostu ciśnienia powietrza w trakcie wyładowań atmosferycznych i różnego rodzaju wybuchów. Ogólnie znane jest niszczące działanie f.u. powstającej w trakcie eksplozji ładunków nuklearnych (jądrowych)
Definicja FOTODIODA:
Co to jest półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza fala uderzeniowa co znaczy.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei fala uderzeniowa krzyżówka.
Definicja FERMIONY:
Co to jest połówkowy, tzn. 1/2ħ, 1/2ħ, ... F. są leptony, kwarki, nukleony, jądra o nieparzystej liczbie nukleonów. F. podlegają zakazowi Pauliego. F. podlegają statystyce kwantowej Fermiego-Diraca, z której fala uderzeniowa co to jest.
Definicja FALA STOJĄCA:
Co to jest interferencji fal harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i amplitudach biegnących w przeciwnych kierunkach. Sumując równania fal biegnących w dodatnim i ujemnym kierunku osi x można dostać fala uderzeniowa słownik.
Definicja FAZA (TERMODYNAMICZNA):
Co to jest zestaw wszystkich części układu mających jednakowy skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym stanie termodynamicznym, na przykład etap gazowa, ciekła, stała fala uderzeniowa czym jest.

Czym jest FALA UDERZENIOWA znaczenie w Słownik fizyka F .