Słownik FALA UDERZENIOWA co to znaczy? Słownik źródło fali porusza się względem ośrodka z.

Czy przydatne?

Co to jest Uderzeniowa Fala

Definicja z ang. SHOCKWAVE, z niem. Shockwave.

Co to znaczy: fala powstająca w ośrodku wtedy, gdy źródło fali porusza się względem ośrodka z prędkością v większą od prędkości fazowej fali sprężystej v0, która może rozchodzić się w tym ośrodku. W tych sytuacjach czoło fali przybiera kształt stożka, w którego wierzchołku znajduje się źródło, na przykład fala uderzeniowa powstająca wtedy, gdy pocisk albo samolot osiągają prędkości większe niż szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu i fala dziobowa produkowana poprzez błyskawiczny statek na powierzchni wody. Promieniowanie Czerenkowa, wysyłane poprzez cząstki poruszające się w ośrodku z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku, jest także f.u. Na rysunku pokazano chwilowe położenia fal kulistych pochodzących ze źródła, w jego następnych położeniach w okresie ruchu. Obwiednią tych fal jest stożek, którego tworząca jest nachylona do kierunku ruchu pod kątem ϑ , którego wartość ustala zależność: Dla fal na wodzie stożek redukuje się do dwóch przecinających się prostych. Relacja nazywa się w aerodynamice liczbą Macha. Akustyczne f.u. mogą również powstawać wskutek gwałtownego wzrostu ciśnienia powietrza w trakcie wyładowań atmosferycznych i różnego rodzaju wybuchów. Ogólnie znane jest niszczące działanie f.u. powstającej w trakcie eksplozji ładunków nuklearnych (jądrowych)

Czym jest FALA UDERZENIOWA znaczenie w Słownik fizyka F .