Słownik PUNKT MATERIALNY co to znaczy? Słownik ciężki). To jest idealizacja, jakkolwiek należy.

Czy przydatne?

Co to jest Materialny Punkt

Definicja z ang. POINT MATERIAL, z niem. POINT MATERIAL.

Co to znaczy PUNKT MATERIALNY: przedmiot punktowy obdarzony masą (ciężki). To jest idealizacja, jakkolwiek należy zauważyć, iż w pewnych przypadkach ciała o sporych rozmiarach mogą być traktowane jak p.m. Opisując na przykład ruch Ziemi dookoła Słońca można traktować te ciała jak p.m., z racji na sporą odległość pomiędzy nimi, znacząco większą od ich własnych rozmiarów. Chcąc jednak precyzyjnie opisać ruch sztucznego satelity, nie można traktować Ziemi jako p.m., gdyż niewielkie nierównomierności rozkładu masy wewnątrz planety wywołują znaczące zakłócenia ruchu krążącego blisko powierzchni Ziemi satelity
Definicja PRAWO OSTYGANIA NEWTONA.:
Co to jest tracona poprzez ciało o pow. S mające temperaturę T > To (temp. otoczenia) w okresie dt. dQ = -h SΔTdt ΔT = T - To h - współczynnik przewodnictwa zewnętrznego albo przejmowania ciepła, zależny od punkt materialny co znaczy.
Definicja PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest zachodzące spontanicznie, w okresie których wymienia się skład nukleonów jądra ( przemiana α, β) albo stan energetyczny jądra ( przemiana γ). Przemiany podlegają prawu rozpadu promieniotwórczego punkt materialny krzyżówka.
Definicja PRECESJA OSI ZIEMSKIEJ:
Co to jest zobacz PRECESJA BĄKA punkt materialny co to jest.
Definicja PRAWO FICKA:
Co to jest zobacz DYFUZJA punkt materialny słownik.
Definicja PERPETUUM MOBILE II RODZAJU:
Co to jest cyklicznie urządzenie, które wykonywałoby pracę kosztem ochładzania jednego źródła ciepła, przekształcając na pracę całe pobrane ze źródła ciepło (nie to jest sprzeczne z zasadą zachowania energii punkt materialny czym jest.

Czym jest PUNKT MATERIALNY znaczenie w Słownik fizyka P .