Słownik PUNKT MATERIALNY co to znaczy? Słownik ciężki). To jest idealizacja, jakkolwiek należy.

Czy przydatne?

Co to jest Materialny Punkt

Definicja z ang. POINT MATERIAL, z niem. POINT MATERIAL.

Co to znaczy: przedmiot punktowy obdarzony masą (ciężki). To jest idealizacja, jakkolwiek należy zauważyć, iż w pewnych przypadkach ciała o sporych rozmiarach mogą być traktowane jak p.m. Opisując na przykład ruch Ziemi dookoła Słońca można traktować te ciała jak p.m., z racji na sporą odległość pomiędzy nimi, znacząco większą od ich własnych rozmiarów. Chcąc jednak precyzyjnie opisać ruch sztucznego satelity, nie można traktować Ziemi jako p.m., gdyż niewielkie nierównomierności rozkładu masy wewnątrz planety wywołują znaczące zakłócenia ruchu krążącego blisko powierzchni Ziemi satelity

Czym jest PUNKT MATERIALNY znaczenie w Słownik fizyka P .