Słownik ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH co to znaczy? Słownik czasami więcej) jądra - fragmenty.

Czy przydatne?

Co to jest Atomowych Jąder Rozszczepienie

Definicja z ang. FISSION nuclei, z niem. SPALTUNG Kerne.

Co to znaczy: zdarzenie, gdzie jądro rozpada się na 2 (czasami więcej) jądra - fragmenty rozszczepienia. Zjawisku temu towarzyszy emisja neutronów, promieniowania γ, β i wydzielanie się znaczących ilości energii. Jądra ciężkie mogą ulegać: - rozszczepieniu samorzutnemu, - rozszczepieniu wymuszonemu w konsekwencji bombardowania neutronami, protonami, fotonami γ Każde jądro ma inny przekrój aktywny na rozszczepienie, zależny od energii padających neutronów. Dla izotopu uranu 235U rozszczepienie powodują neutrony powolne. Dla izotopu 238U rozszczepienie jest możliwe dla energii neutronów > 1,1 MeV. Zależność przekroju czynnego na rozszczepienie od energii neutronów Model rozszczepienia: *- znaczy, iż jądro jest w stanie wzbudzonym. W okresie krótszym niż 4 ˇ 10-4 s po rozszczepieniu następuje emisja tak zwany neutronów natychmiastowych, a po kolejnych 10-14 s emisja natychmiastowych kwantów . Fragmenty rozszczepienia znajdują się w stanie wzbudzonym i mają nadmiar neutronów ( stabilność jąder). Jądra - fragmenty rozszczepienia dochodzą do ścieżki stabilności poprzez kilka przemian -. Jądra te mogą emitować także tak zwany neutrony opóźnione (po czasie od ułamka sekundy do 10 s). Możliwych jest bardzo sporo kombinacji fragmentów rozszczepienia X* i Y* i ilości emitowanych neutronów. Przykład rozszczepienia W okresie jednego rozszczepienia jądra wywołanego neutronem powolnym wydziela się bardzo spora energia ~210 MeV, na którą złożona jest: energia kinetyczna fragmentów, energia kwantów energia kinetyczna neutronów, energia rozpadów β- fragmentów. W procesie rozszczepienia powstaje średnio 2,5 nowych neutronów, które mogą spowodować dalszą reakcję łańcuchową

Czym jest ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH znaczenie w Słownik fizyka R .