Słownik ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH co to znaczy? Słownik czasami więcej) jądra - fragmenty.

Czy przydatne?

Co to jest Atomowych Jąder Rozszczepienie

Definicja z ang. FISSION nuclei, z niem. SPALTUNG Kerne.

Co to znaczy ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH: zdarzenie, gdzie jądro rozpada się na 2 (czasami więcej) jądra - fragmenty rozszczepienia. Zjawisku temu towarzyszy emisja neutronów, promieniowania γ, β i wydzielanie się znaczących ilości energii. Jądra ciężkie mogą ulegać: - rozszczepieniu samorzutnemu, - rozszczepieniu wymuszonemu w konsekwencji bombardowania neutronami, protonami, fotonami γ Każde jądro ma inny przekrój aktywny na rozszczepienie, zależny od energii padających neutronów. Dla izotopu uranu 235U rozszczepienie powodują neutrony powolne. Dla izotopu 238U rozszczepienie jest możliwe dla energii neutronów > 1,1 MeV. Zależność przekroju czynnego na rozszczepienie od energii neutronów Model rozszczepienia: *- znaczy, iż jądro jest w stanie wzbudzonym. W okresie krótszym niż 4 ˇ 10-4 s po rozszczepieniu następuje emisja tak zwany neutronów natychmiastowych, a po kolejnych 10-14 s emisja natychmiastowych kwantów . Fragmenty rozszczepienia znajdują się w stanie wzbudzonym i mają nadmiar neutronów ( stabilność jąder). Jądra - fragmenty rozszczepienia dochodzą do ścieżki stabilności poprzez kilka przemian -. Jądra te mogą emitować także tak zwany neutrony opóźnione (po czasie od ułamka sekundy do 10 s). Możliwych jest bardzo sporo kombinacji fragmentów rozszczepienia X* i Y* i ilości emitowanych neutronów. Przykład rozszczepienia W okresie jednego rozszczepienia jądra wywołanego neutronem powolnym wydziela się bardzo spora energia ~210 MeV, na którą złożona jest: energia kinetyczna fragmentów, energia kwantów energia kinetyczna neutronów, energia rozpadów β- fragmentów. W procesie rozszczepienia powstaje średnio 2,5 nowych neutronów, które mogą spowodować dalszą reakcję łańcuchową
Definicja RÓWNOWAŻNIK CIEPLNY PRACY:
Co to jest A = 0,23387 cal/J. To jest odwrotność równoważnika mechanicznego ciepła rozszczepienie jąder atomowych co to jest.
Definicja RUCH ODRZUTOWY.:
Co to jest jest zasada zachowania pędu. Gazy uzyskane w trakcie spalania paliwa z utleniaczem są wyrzucane z sporą prędkością do tyłu poprzez dysze rakiety i w ten sposób rakieta uzyskuje pęd skierowany naprzód rozszczepienie jąder atomowych definicja.
Definicja REZONANS:
Co to jest zobacz OSCYLATOR WYMUSZONY rozszczepienie jąder atomowych co znaczy.
Definicja REsubLIMACJA:
Co to jest mechanizm odwrotny do sublimacji, opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało stałe rozszczepienie jąder atomowych słownik.
Definicja REGUŁA FAZ GIBBSA:
Co to jest pomiędzy: f - liczbą faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą składników; s - liczbą stopni swobody układu, jest to liczbą parametrów stanu, które mogą się zamieniać z wyjątkiem siebie; s ≥ 0 f + s rozszczepienie jąder atomowych znaczenie.

Czym jest ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH znaczenie w Słownik fizyka R .