Słownik SIWERT co to znaczy? Słownik zobacz DOZYMETRIA. Definicja Siwert znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Siwert

Definicja z ang. sievert, z niem. Sievert.

Co to znaczy SIWERT: zobacz DOZYMETRIA
Definicja SZYBKOWAR:
Co to jest wykorzystywane do gotowania potraw pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. Odpowiednio z diagramem fazowym temp. wrzenia wody jest wtedy większa niż 100°C. Ustalone, podwyższone ciśnienie siwert co to jest.
Definicja STOSUNEK GIROMAGNETYCZNY (MAGNETOMECHANICZNY):
Co to jest magnetycznego do momentu pędu cząstki. Uwzględnienie spinu cząstek prowadzi do zależności, która dla elektronów ma postać: g - czynnik Landego określony w następujący sposób; g = 1 dla momentów siwert definicja.
Definicja SPÓJNOŚĆ:
Co to jest zobacz SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE siwert co znaczy.
Definicja ŚRODEK MASY:
Co to jest S`M), którego położenie w układzie odniesienia (0xyz) jest określone w następujący sposób: dla układu N punktów materialnych: Dla układu złożonego z dwóch cząstek: albo dla cząstek leżących na osi x siwert słownik.
Definicja SPÓJNOŚĆ ŚWIATŁA:
Co to jest fali, zarówno w okresie, jak i w przestrzeni. Poprzez stabilność w okresie rozumie się niezmienność etapy początkowej w pojedynczej fali, a poprzez stabilność w przestrzeni - ustalony związek różnicy siwert znaczenie.

Czym jest SIWERT znaczenie w Słownik fizyka S .