Słownik STABILNOŚĆ JĄDER (NUKLIDÓW) co to znaczy? Słownik neutronów i protonów. Tylko nie wszystkie.

Czy przydatne?

Co to jest Nuklidów Jąder Stabilność

Definicja z ang. STABILITY nuclei (nuclides), z niem. STABILITÄT Kerne (Nuklide).

Co to znaczy: zależy od odpowiedniego relacji liczby neutronów i protonów. Tylko nie wszystkie z istniejących nuklidów są trwałe. Jądra stabilne to takie nuklidy, dla których nie występują samorzutne przemiany jądrowe. Przewarzająca część znanych nuklidów to jądra promieniotwórcze. Nie wszystkie z nich to naturalne jądra promieniotwórcze ( promieniotwórczość naturalna), pozostałe zostały wytworzone sztucznie w różnych przemianach jądrowych ( promieniotwórczość sztuczna). Na wykresie N = N(Z) zaznaczono nuklidy stabilne i promieniotwórcze. Punkty na wykresie grupują się wzdłuż linii, zwanej ścieżką stabilności jąder. Jądra poniżej ścieżki stabilności mają zbyt wiele protonów i podlegają przemianie β+ albo wychwytują elektron z orbity okołojądrowej. Jądra ponad ścieżki stabilności mają zbyt wiele neutronów i podlegają przemianie β-. Dla Z < 20 ścieżka stabilności pokrywa się z prostą N = Z. Dla jąder cięższych ścieżka zakrzywia się tak, iż N > Z. Dla Z > 83 i N > 116 występują jądra niestabilne

Czym jest STABILNOŚĆ JĄDER (NUKLIDÓW znaczenie w Słownik fizyka S .