Słownik PUNKT POTRÓJNY co to znaczy? Słownik zobacz DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY. Definicja Potrójny.

Czy przydatne?

Co to jest Potrójny Punkt

Definicja z ang. TRIPLE POINT, z niem. Tripelpunkt.

Co to znaczy PUNKT POTRÓJNY: zobacz DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY
Definicja PRAWO BIOTA I SAVARTA:
Co to jest zobacz SAVARTA I BIOTA PRAWO punkt potrójny co to jest.
Definicja PRAWO DALTONA CIŚNIEŃ CZĄSTKOWYCH.:
Co to jest mieszaniny gazów jest sumą ciśnień cząstkowych. Równanie Clapeyrona dla mieszaniny gazów idealnych pod ciśnieniem p zajmującej objętość V ma postać: pV = (n1 + n2 + n3 + … + ni )RT ni - liczba moli punkt potrójny definicja.
Definicja PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Co to jest odbiorców (domy mieszkalne, zakłady przemysłowe) jest procesem, gdzie występują utraty. By zmniejszyć utraty energii powiązane z wydzielaniem się ciepła Joule´a - Lenza w przewodach linii punkt potrójny co znaczy.
Definicja PRZEPŁYW LAMINARNY:
Co to jest zobacz PRZEPŁYW USTALONY punkt potrójny słownik.
Definicja PSYCHROMETR:
Co to jest się z dwu termometrów: jeden z nich (suchy) wskazuje temperaturę otoczenia Ts, drugi ma zbiornik z rtęcią owinięty zwilżoną gazą; termometr ten wskazuje temperaturę Tw, Tw < Ts w konsekwencji punkt potrójny znaczenie.

Czym jest PUNKT POTRÓJNY znaczenie w Słownik fizyka P .