Słownik KOMUTATOR co to znaczy? Słownik kierunku prądu w uzwojeniach wirników silników prądu.

Czy przydatne?

Co to jest Komutator

Definicja z ang. COMMUTATOR, z niem. Kommutator.

Co to znaczy KOMUTATOR: 1. Urządzenie wykorzystywane do zmiany kierunku prądu w uzwojeniach wirników silników prądu stałego w celu podtrzymania obrotów wirnika w jednym kierunku albo zapewniające stały kierunek przepływu prądu w obwodzie zewnętrznym prądnicy prądu stałego mimo zmian tego kierunku w uzwojeniach jej twornika. To jest przeważnie zmontowany na osi wirnika zbiór odizolowanych od siebie cylindrycznych segmentów miedzianych, do których przylutowane są końce uzwojeń. W najprostszym przypadku (jednego zwoju) k. stanowią dwa półcylindrowy, do których dołączone są końce uzwojenia. 2. Przełącznik pozwalający na szybką zmianę kierunku przyłożonej SEM albo kierunku przepływu prądu w obwodzie elektrycznym
Definicja KALORYMETRIA:
Co to jest prowadzenia pomiarów ilości ciepła celem wyznaczenia ciepła właściwego, ciepła parowania i topnienia, przy wykorzystaniu izolacji adiabatycznej. Pomiary te przeprowadza się w kalorymetrze, przy komutator co znaczy.
Definicja KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW:
Co to jest odkrył, iż przy zetknięciu się dwóch różnych metali powstaje pomiędzy nimi różnica potencjałów. Volta ustalił szereg metali, gdzie wcześniejszy przy zetknięciu z którymś z kolejnych elektryzuje się komutator krzyżówka.
Definicja KRÓTKOFALOWA GRANICA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEG:
Co to jest zobacz PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE HAMOWANIA komutator co to jest.
Definicja KRÓTKOWZROCZNOŚĆ:
Co to jest zobacz OKO komutator słownik.
Definicja KRĄŻEK STAŁY:
Co to jest dźwigni. Równość momentów sił dla krążka przedstawionego na rysunku przedstawia się następująco: Fr = Qr ⇒ F = Q Krążek (blok) stały nie wymienia wartości siły, jaką musimy działać, by podnieść komutator czym jest.

Czym jest KOMUTATOR znaczenie w Słownik fizyka K .