Słownik KOŁO MAXWELLA co to znaczy? Słownik promieniu r, zawieszone na dwóch niciach. Nawijając.

Czy przydatne?

Co to jest Maxwella Koło

Definicja z ang. NEAR MAXWELL, z niem. NAHE MAXWELL.

Co to znaczy: ciężkie koło na cienkiej osi o promieniu r, zawieszone na dwóch niciach. Nawijając nici na oś powodujemy podnoszenie się koła na pewną wysokość h. W dalszym ciągu koło puszczamy i nici odwijają się. Koło opada w dół z przyspieszeniem liniowym a i równocześnie obraca się z przyśpieszeniem kątowym ε. Po odwinięciu nici, dzięki posiadanej energii kinetycznej, koło nawija nici na oś i podnosi się do góry. Ten powtarzający się ruch trwa dosyć długo i stanowi niezłą ilustrację zasady zachowania energii. Przyśpieszenie liniowe koła można obliczyć korzystając z zasady zachowania energii. Jeżeli koło przesunie się w dół o odcinek dh, to jego energia potencjalna zmaleje o wartość dEP = Mdgh Wzrost energii kinetycznej, będący sumą przyrostów energii kinetycznej ruchu obrotowego EKO i energii kinetycznej ruchu postępowego EKP, wynosi: Przyrosty energii można wyrazić wzorami: Korzystając z zasady zachowania energii można napisać: dEP = dEKO + dEKP Dzieląc poprzez wzrost czasu dt, otrzymuje się równanie: Podstawiając , mnożąc poprzez r i w dalszym ciągu dzieląc poprzez v, otrzymuje się równanie: Magister2 = Ia + Mr2a skąd przyśpieszenie liniowe: Siły napinające nici są równe z wyjątkiem tego, czy koło porusza się w dół czy do góry z racji na nie zmieniający się zwrot wektora przyśpieszenia

Czym jest KOŁO MAXWELLA znaczenie w Słownik fizyka K .