Słownik ZJAWISKO TYNDALLA co to znaczy? Słownik zobacz ROZPRASZANIE ŚWIATŁA. Definicja Tyndalla.

Czy przydatne?

Co to jest Tyndalla Zjawisko

Definicja z ang. PHENOMENON Tyndall, z niem. PHÄNOMEN Tyndall.

Co to znaczy ZJAWISKO TYNDALLA: zobacz ROZPRASZANIE ŚWIATŁA
Definicja ZASADA ZACHOWANIA PĘDU.:
Co to jest działające między elementami złożonego układu fizycznego nie mogą zmienić całkowitego pędu układu. Jako prosty przykład stosowalności z.z.p. można przytoczyć zderzenie kul: a) sprężyste: b zjawisko tyndalla co to jest.
Definicja ZWIERCIADŁO KULISTE:
Co to jest SFERYCZNE) - powierzchnia czaszy kulistej odbijająca światło. Jeżeli światło odbija wewnętrzna powierzchnia kuli, to zwierciadło nazywa się z.k. wklęsłym. Jeżeli odbicie następuje na zewnętrznej zjawisko tyndalla definicja.
Definicja ZASADY ZACHOWANIA:
Co to jest stwierdzające, iż w układzie odosobnionym (brak oddziaływań zewnętrznych) pewne wielkości fizyczne są stałe, tzn. ich wartości są zachowane. W r. 1912 Emma Noether wykryła istnienie związku pomiędzy zjawisko tyndalla co znaczy.
Definicja ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA:
Co to jest zobacz MOC OPTYCZNA zjawisko tyndalla słownik.
Definicja ZAWIESZENIE CARDANA:
Co to jest zobacz GIROSKOP zjawisko tyndalla znaczenie.

Czym jest ZJAWISKO TYNDALLA znaczenie w Słownik fizyka Z .