Słownik CIEPŁO WŁAŚCIWE co to znaczy? Słownik jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c.

Czy przydatne?

Co to jest Właściwe Ciepło

Definicja z ang. HEAT RIGHT, z niem. HEAT RECHTS.

Co to znaczy CIEPŁO WŁAŚCIWE: liczba ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne przy ogrzewaniu przy stałym ciśnieniu i ogrzewaniu przy stałej objętości. Zachodzi związek: cp - cv = T⓬/ρβ, cp > cv cp - ciepło zgodne przy stałym ciśnieniu; cv - ciepło zgodne przy stałej objętości; T - temp. bezwzględna; α - współczynnik rozszerzalności objętościowej ( rozszerzalność cieplna); ρ = m/V - gęstość ciała; β - współczynnik ściśliwości. CIĘŻAR - wartość siły Q, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m. Ciężar ciała wyrażony w jednostkach układu SI (niutonach) jest określony wzorem: Q = m g [niutonów] - średnie przyśpieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi. W statycznym (ciężarowym) układzie jednostek ciężar można wyrażać w kilogramach siły (1 kG = 9,81 N ≈ 10 N), zwanych także kilopondami
Definicja CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Co to jest okresowych, takich jak drgania, fale, obroty, przypadająca na jednostkę czasu. W razie drgań harmonicznych częstotliwość , gdzie T - moment drgania. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest 1 herc ciepło właściwe co znaczy.
Definicja CIŚNIENIE DYNAMICZNE:
Co to jest gęstość energii kinetycznej w strudze płynu przepływającego z prędkością . C.d. wyraża się wzorem: gdzie v - szybkość przepływu, ρ - gęstość płynu ciepło właściwe krzyżówka.
Definicja CYKLOTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE ciepło właściwe co to jest.
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest twory łatwe, których nie można zbudować z części składowych. W latach 1930-1935 znane były: elektron e, proton p, neutron n, foton . Nazwano je cząstkami elementarnymi, najprostszymi, z których, jak ciepło właściwe słownik.
Definicja CZYNNIK LANDEGO:
Co to jest zobacz Relacja GIROMAGNETYCZNY ciepło właściwe czym jest.

Czym jest CIEPŁO WŁAŚCIWE znaczenie w Słownik fizyka C .