Słownik CIEPŁO WŁAŚCIWE co to znaczy? Słownik jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c.

Czy przydatne?

Co to jest Właściwe Ciepło

Definicja z ang. HEAT RIGHT, z niem. HEAT RECHTS.

Co to znaczy: liczba ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o ΔT = 1 kelwin. c - ciepło zgodne, m - masa substancji, ΔQ - dotarczone ciepło, ΔT - wzrost temp.. Ciepło zgodne danego ciała jest inne przy ogrzewaniu przy stałym ciśnieniu i ogrzewaniu przy stałej objętości. Zachodzi związek: cp - cv = T⓬/ρβ, cp > cv cp - ciepło zgodne przy stałym ciśnieniu; cv - ciepło zgodne przy stałej objętości; T - temp. bezwzględna; α - współczynnik rozszerzalności objętościowej ( rozszerzalność cieplna); ρ = m/V - gęstość ciała; β - współczynnik ściśliwości. CIĘŻAR - wartość siły Q, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m. Ciężar ciała wyrażony w jednostkach układu SI (niutonach) jest określony wzorem: Q = m g [niutonów] - średnie przyśpieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi. W statycznym (ciężarowym) układzie jednostek ciężar można wyrażać w kilogramach siły (1 kG = 9,81 N ≈ 10 N), zwanych także kilopondami

Czym jest CIEPŁO WŁAŚCIWE znaczenie w Słownik fizyka C .