Słownik ANIZOTROPIA co to znaczy? Słownik charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych.

Czy przydatne?

Co to jest Anizotropia

Definicja z ang. anisotropy, z niem. Anisotropie.

Co to znaczy: zależność wielkości fizycznych charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych materiałowych) od kierunku wybranego w tym ośrodku. A. właściwości fizycznych jest charakterystyczną właściwością materiałów występujących w formie monokrystalicznej. Stałe materiałowe są wielkościami tensorowymi. Odpowiednikiem a. może być zależność współczynnika załamania światła od kierunku w krysztale, która prowadzi do podwójnego załamania światła. Innym odpowiednikiem może być a. właściwości sprężystych kryształu. Kryształy o strukturze regularnej są w większości przypadków izotropowe (na przykład są izotropowe optycznie), jednak w razie właściwości sprężystych wykazują one a. Materiał, którego właściwości fizyczne nie zależą od kierunku (izotropia), nazywa się materiałem izotropowym. Do tworzyw izotropowych można zaliczyć materiały polikrystaliczne, szkła i inne materiały bezpostaciowe. Stałe materiałowe są w tym przypadku wielkościami skalarnymi, Należy zauważyć, iż w ciałach izotropowych można spowodować a. stosując naprężenia mechaniczne albo przykładając mocne pola elektryczne albo magnetyczne

Czym jest ANIZOTROPIA znaczenie w Słownik fizyka A .