Słownik ANIZOTROPIA co to znaczy? Słownik charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych.

Czy przydatne?

Co to jest Anizotropia

Definicja z ang. anisotropy, z niem. Anisotropie.

Co to znaczy ANIZOTROPIA: zależność wielkości fizycznych charakteryzujących właściwości fizyczne ośrodka (stałych materiałowych) od kierunku wybranego w tym ośrodku. A. właściwości fizycznych jest charakterystyczną właściwością materiałów występujących w formie monokrystalicznej. Stałe materiałowe są wielkościami tensorowymi. Odpowiednikiem a. może być zależność współczynnika załamania światła od kierunku w krysztale, która prowadzi do podwójnego załamania światła. Innym odpowiednikiem może być a. właściwości sprężystych kryształu. Kryształy o strukturze regularnej są w większości przypadków izotropowe (na przykład są izotropowe optycznie), jednak w razie właściwości sprężystych wykazują one a. Materiał, którego właściwości fizyczne nie zależą od kierunku (izotropia), nazywa się materiałem izotropowym. Do tworzyw izotropowych można zaliczyć materiały polikrystaliczne, szkła i inne materiały bezpostaciowe. Stałe materiałowe są w tym przypadku wielkościami skalarnymi, Należy zauważyć, iż w ciałach izotropowych można spowodować a. stosując naprężenia mechaniczne albo przykładając mocne pola elektryczne albo magnetyczne
Definicja ARRHENIUSA ZALEŻNOŚĆ:
Co to jest prędkość reakcji chemicznej. Stała reakcji chemicznej odniesiona do jednego mola substancji wyraża się wzorem: K = exp (-Ea/RT) gdzie Ea - energia aktywacji, R - stała gazowa, T - temp. w skali anizotropia co znaczy.
Definicja ADMITANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO anizotropia krzyżówka.
Definicja AM:
Co to jest z angielskiego: amplitude modulation). Sposób przesyłania sygnałów (akustycznych albo wizyjnych) opierający na zmianach amplitudy elektromagnetycznej fali nośnej o dużej częstotliwości poprzez anizotropia co to jest.
Definicja ANTENA ODBIORCZA:
Co to jest pola elektromagnetycznego i dostarcza, dzięki linii transmisyjnej, sygnał elektryczny do urządzenia odbiorczego. Dla zakresów fal długich, średnich i krótkich anteny mają postać prętów albo anizotropia słownik.
Definicja ASTYGMATYZM:
Co to jest wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje anizotropia czym jest.

Czym jest ANIZOTROPIA znaczenie w Słownik fizyka A .