Słownik ZAŁAMANIE FAL co to znaczy? Słownik przechodzi z jednego ośrodka do drugiego. Kąt α.

Czy przydatne?

Co to jest Fal Załamanie

Definicja z ang. refraction of waves, z niem. Brechung der Wellen.

Co to znaczy: zdarzenie obserwowane wtedy, gdy fala przechodzi z jednego ośrodka do drugiego. Kąt α wyróżniony na rysunku nazywa się kątem padania, a kąt β - kątem załamania. Z racji na różne prędkości rozchodzenia się fal w różnych ośrodkach, powierzchnie falowe (fazowe) fali padającej i fali załamanej przebywają w tym samym czasie różne drogi. Konstrukcja powierzchni falowych, odpowiednio z zasadą Huygensa, prowadzi do sformułowania prawa z.f. w formie: Relacja sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania równa się stosunkowi fazowej prędkości fali w pierwszym ośrodku do fazowej prędkości fali w drugim ośrodku. Rozmiar nazywa się względnym współczynnikiem załamania ośrodka drugiego względem ośrodka pierwszego. Z zasady Huygensa wynika, iż Należy podkreślić, iż otrzymane wzory są słuszne dla ośrodków izotropowych, gdzie szybkość fal nie zależy od kierunku ich rozchodzenia się. W przeciwnym przypadku fale wtórne (cząstkowe) nie są falami kulistymi

Czym jest ZAŁAMANIE FAL znaczenie w Słownik fizyka Z .