Słownik TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH. co to znaczy? Słownik bryły sztywnej względem osi.

Czy przydatne?

Co to jest TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.

Definicja z ang. Theorem about parallel axes., z niem. Satz um parallele Achsen..

Co to znaczy TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.: Jeżeli znany jest okres bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej poprzez jej środek masy, to okres bezwładności względem dowolnej równoległej osi oddalonej o d od środka masy wyrazi się wzorem Steinera: I = I0 + m · d2 Innymi słowami, okres bezwładności względem osi O, O jest równy sumie momentu bezwładności bryły względem osi S, S i momentu bezwładności środka masy względem osi O, O
Definicja TENSOR:
Co to jest dwoma wektorami zapisany w formie - II zasada dynamiki Newtona ( dynamika) albo (*) prawo Ohma w formie różniczkowej ( Ohma prawo) znaczy równoległość wektorów: - gęstość prądu, - natężenie pola twierdzenie o osiach równoległych. co znaczy.
Definicja TRANSFORMATOR:
Co to jest wykorzystywane do zmiany napięcia prądu zmiennego dzięki zjawisku indukcji wzajemnej. Na rdzeniu wykonanym z miękkiego ferromagnetyka nawinięte jest uzwojenie pierwotne o liczbie zwojów n1 i twierdzenie o osiach równoległych. krzyżówka.
Definicja TELEFON:
Co to jest komunikowania się głosem na sporą odległość, wynalezione poprzez Aleksandra Grahama Bella w 1876 r. W oryginalnym wynalazku zastosowano mikrofon węglowy, który przetwarzał drgania akustyczne na twierdzenie o osiach równoległych. co to jest.
Definicja TEMPERATURA:
Co to jest chaotycznych ruchów cieplnych atomów albo cząsteczek. Średnia energia ruchów cieplnych pojedynczej cząsteczki jest proporcjonalna do t. bezwzględnej: Makroskopowo dwa układy są w równowadze twierdzenie o osiach równoległych. słownik.
Definicja TRANSFORMACJA GALILEUSZA:
Co to jest transformacja (przekształcenie) wiążąca ze sobą wyniki pomiarów wykonanych poprzez obserwatorów znajdujących się w dwóch inercjalnych układach odniesienia poruszających się względem siebie z twierdzenie o osiach równoległych. czym jest.

Czym jest TWIERDZENIE O OSIACH znaczenie w Słownik fizyka T .