Słownik TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH. co to znaczy? Słownik bryły sztywnej względem osi.

Czy przydatne?

Co to jest TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.

Definicja z ang. Theorem about parallel axes., z niem. Satz um parallele Achsen..

Co to znaczy: Jeżeli znany jest okres bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej poprzez jej środek masy, to okres bezwładności względem dowolnej równoległej osi oddalonej o d od środka masy wyrazi się wzorem Steinera: I = I0 + m · d2 Innymi słowami, okres bezwładności względem osi O, O jest równy sumie momentu bezwładności bryły względem osi S, S i momentu bezwładności środka masy względem osi O, O

Czym jest TWIERDZENIE O OSIACH znaczenie w Słownik fizyka T .