Słownik MENISK co to znaczy? Słownik zakrzywiająca się w pobliżu ścianek naczynia. M. można.

Czy przydatne?

Co to jest Menisk

Definicja z ang. MENISCUS, z niem. Meniskus.

Co to znaczy MENISK: powierzchnia swobodna cieczy zakrzywiająca się w pobliżu ścianek naczynia. M. można scharakteryzować dzięki kąta zwilżania θ (kąta granicznego). Ciecz zwilża ściankę naczynia, gdy , a m. tytułujemy wklęsłym. Kropla cieczy zwilżającej rozlewa się po powierzchni ciała stałego. Kształt menisku dla cieczy zwilżającej i niezwilżającej Ciecz nie zwilża ścianki naczynia, gdy , a m. nazywa się wypukłym. Kropla cieczy nie zwilżającej przybiera kształt spłaszczonej kuli. Powodem powstawania zjawiska m. (menisku) są siły międzycząsteczkowe spójności Fs i przylegania Fp. Na cząsteczkę znajdującą się w pobliżu ścianki naczynia działa siła przylegania Fp prostopadła do ścianki (Fp maleje stosunkowo oddalania się od ścianki) i siła spójności Fs. Powierzchnia swobodna ustawia się prostopadle do wypadkowej siły F. Jeśli Fp > Fs, ciecz zwilża ściankę, powstaje m. wklęsły, jeśli Fs > Fp, ciecz nie zwilża ścianki - m.
wypukły
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest masa 1 mola danej substancji [kg/mol] M - masa substancji; n - liczba moli substancji menisk co to jest.
Definicja MIKROFON:
Co to jest wymieniający sygnały akustyczne (dźwiękowe) na sygnały elektryczne. M. złożona jest z membrany drgającej pod wpływem sygnału akustycznego i przetwornika wytwarzającego sygnał elektryczny. Na przykład menisk definicja.
Definicja MATERIAŁ SPRĘŻYSTY:
Co to jest sporą wartością modułu Younga. Po przekroczeniu granicy sprężystości płynie i wykazuje trwałe odkształcenie. Po rozerwaniu albo złamaniu pręta widoczne są, w miejscu zerwania, ślady trwałego menisk co znaczy.
Definicja MOL:
Co to jest liczba substancji zawierającej tyle samo cząsteczek (albo atomów), ile atomów zawiera próbka izotopu węgla 12C o masie 0,012 kg menisk słownik.
Definicja MIKROFALE:
Co to jest elektromagnetyczne o zakresie długości od ok. 0,3 do 30 cm i częstotliwości od 0,3 do 300 GHz. Stosowane są w radiolokacji ( radar), łączności radiowej i telefonii i do indukcyjnego grzania i menisk znaczenie.

Czym jest MENISK znaczenie w Słownik fizyka M .