Słownik MENISK co to znaczy? Słownik zakrzywiająca się w pobliżu ścianek naczynia. M. można.

Czy przydatne?

Co to jest Menisk

Definicja z ang. MENISCUS, z niem. Meniskus.

Co to znaczy MENISK: powierzchnia swobodna cieczy zakrzywiająca się w pobliżu ścianek naczynia. M. można scharakteryzować dzięki kąta zwilżania θ (kąta granicznego). Ciecz zwilża ściankę naczynia, gdy , a m. tytułujemy wklęsłym. Kropla cieczy zwilżającej rozlewa się po powierzchni ciała stałego. Kształt menisku dla cieczy zwilżającej i niezwilżającej Ciecz nie zwilża ścianki naczynia, gdy , a m. nazywa się wypukłym. Kropla cieczy nie zwilżającej przybiera kształt spłaszczonej kuli. Powodem powstawania zjawiska m. (menisku) są siły międzycząsteczkowe spójności Fs i przylegania Fp. Na cząsteczkę znajdującą się w pobliżu ścianki naczynia działa siła przylegania Fp prostopadła do ścianki (Fp maleje stosunkowo oddalania się od ścianki) i siła spójności Fs. Powierzchnia swobodna ustawia się prostopadle do wypadkowej siły F. Jeśli Fp > Fs, ciecz zwilża ściankę, powstaje m. wklęsły, jeśli Fs > Fp, ciecz nie zwilża ścianki - m.
wypukły
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest masa 1 mola danej substancji [kg/mol] M - masa substancji; n - liczba moli substancji menisk co znaczy.
Definicja MEZOSFERA:
Co to jest zobacz ATMOSFERA menisk krzyżówka.
Definicja MANOMETR:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru ciśnienia w zamkniętych zbiornikach. Do pomiaru ciśnienia używa się m. cieczowych (na przykład rtęciowych), gdzie ciecz znajduje się w rurce w kształcie litery U podłączonej menisk co to jest.
Definicja MODUŁ SZTYWNOŚCI:
Co to jest zobacz ODKSZTAŁCENIE POSTACIOWE menisk słownik.
Definicja MASA CIĘŻKA:
Co to jest zobacz MASA menisk czym jest.

Czym jest MENISK znaczenie w Słownik fizyka M .