Słownik PAROWANIE co to znaczy? Słownik gazowy). Cząsteczki w cieczy powiązane są siłami spójności.

Czy przydatne?

Co to jest Parowanie

Definicja z ang. EVAPORATION, z niem. PAIRING.

Co to znaczy PAROWANIE: przemiana cieczy w jej parę (stan gazowy). Cząsteczki w cieczy powiązane są siłami spójności. P. bazuje na uwalnianiu z powierzchni cieczy cząsteczek. Ciepło p.: w ustalonej temp. to jest liczba energii w formie ciepła, którą trzeba dostarczyć, aby odparować masę 1 kg cieczy. R maleje ze wzrostem temp.. W temp. krytycznej znika różnica pomiędzy fazą ciekłą i gazową i R = 0. P. objętościowe wrzenie. Zobacz DIAGRAM FAZOWY
Definicja PRĄD PRZESUNIĘCIA.:
Co to jest elektrycznym zawierającym kondensator może przepływać prąd ładowania albo rozładowania, jak także prąd zmienny. Prąd płynący poprzez kondensator nie jest jednak związany z ruchem żadnych nośników parowanie co znaczy.
Definicja PRZEWODNICTWO CIEPLNE:
Co to jest gradientu dT/dx (spadku) temp. (T1 > T2) w kierunku x, w kierunku tym występuje transport energii w formie ciepła dQ poprzez powierzchnię dS w okresie dt. K - współczynnik przewodnictwa cieplnego [K parowanie krzyżówka.
Definicja PAULI WOLFGANG:
Co to jest pochodzenia austriackiego (25 IV 1900 Wiedeń - 15 XII 1958 Zurych). Początkowo był profesorem fizyki w Hamburgu, a od 1928 w Zurychu. Od 1940 współpracownik instytutu badawczego w Princeton w stanach parowanie co to jest.
Definicja PÓŁPRZEWODNIK:
Co to jest właściwym mierzonym w temp. pokojowej, zawierającym się w granicach 10-4-104 Ω m. Typowymi p. o wiązaniach atomowych są pierwiastki z gatunku węglowców: krzem, german i szara cyna. Istnieje ponadto parowanie słownik.
Definicja PRAWO SNELLIUSA:
Co to jest zobacz ZAŁAMANIE ŚWIATŁA parowanie czym jest.

Czym jest PAROWANIE znaczenie w Słownik fizyka P .