Słownik DAWKA EKSPOZYCYJNA co to znaczy? Słownik powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ.

Czy przydatne?

Co to jest Ekspozycyjna Dawka

Definicja z ang. The exposure, z niem. Die Belichtung.

Co to znaczy DAWKA EKSPOZYCYJNA: miara jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ - ładunek jednego znaku wytworzony wewnątrz masy dm
Definicja DEBAJOGRAM:
Co to jest zobacz Sposób DEBYE´A-SCHERRERA-HULLA dawka ekspozycyjna co to jest.
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ dawka ekspozycyjna definicja.
Definicja DOMENA MAGNETYCZNA.:
Co to jest ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki dawka ekspozycyjna co znaczy.
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w dawka ekspozycyjna słownik.
Definicja DŹWIGNIA:
Co to jest prostych. Sztywna belka podparta w jednym punkcie, pozwalająca, dzięki równości momentów sił, zrównoważyć działanie dużej siły siłą mniejszą. W zależności od położenia punktu podparcia dź. może być dawka ekspozycyjna znaczenie.

Czym jest DAWKA EKSPOZYCYJNA znaczenie w Słownik fizyka D .