Słownik PRZEMIANA FAZOWA co to znaczy? Słownik drugą, spowodowane dostarczeniem albo odebraniem.

Czy przydatne?

Co to jest Fazowa Przemiana

Definicja z ang. PHASE TRANSFORMATION, z niem. Phasenumwandlung.

Co to znaczy: przejście substancji z jednej etapy w drugą, spowodowane dostarczeniem albo odebraniem ciepła, zmianą ciśnienia. - PRZEMIANA FAZOWA I RODZAJU - przemiana, gdzie następuje skokowa zmiana gęstości substancji i jej energii wewnętrznej. Przemianie takiej towarzyszy zatem pobieranie albo wydzielanie ciepła przemiany fazowej. Odpowiednikiem przemiany fazowej I rodzaju jest zmiana stanu skupienia. - PRZEMIANA FAZOWA II RODZAJU - przemiana, gdzie gęstość i energia wewnętrzna zmieniają się w sposób ciągły. Ciepło takiej przemiany = 0. Skokowej zmianie ulegają na przykład współczynnik rozszerzalności cieplnej, rozszerzalność cieplna, pojemność cieplna. Przykłady: przejścia paramagnetyk ⇔ ferromagnetyk, przejście helu w stan nadciekły ( nadciekłość)

Czym jest PRZEMIANA FAZOWA znaczenie w Słownik fizyka P .