Słownik ELEKTROFOR co to znaczy? Słownik względnie dużego ładunku elektrycznego dzięki zjawisku.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrofor

Definicja z ang. ELECTROPHORUS, z niem. Elektrophor.

Co to znaczy: urządzenie pozwalające na uzyskanie względnie dużego ładunku elektrycznego dzięki zjawisku indukcji elektrostatycznej. Złożona jest z płyty dielektrycznej, którą można naelektryzować poprzez tarcie i metalowego dysku z izolacyjnym uchwytem. Jeżeli metalowy dysk położyć na naelektryzowanej ujemnie płytce dielektrycznej, to w metalu nastąpi rozsunięcie nośników ładunku elektrycznego. Swobodne elektrony zostaną przesunięte do górnej powierzchni dysku. Uziemiając górną powierzchnię dysku, odprowadza się zebrane tam elektrony do ziemi. Na dysku metalowym pozostaje nadmiar ładunku dodatniego, który można przenieść i gromadzić w kondensatorze. Jednokrotne naelektryzowanie płyty dielektrycznej pozwala na wielokrotne uzyskiwanie ładunku indukowanego na dysku metalowym

Czym jest ELEKTROFOR znaczenie w Słownik fizyka E .