Słownik ELEKTROFOR co to znaczy? Słownik względnie dużego ładunku elektrycznego dzięki zjawisku.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrofor

Definicja z ang. ELECTROPHORUS, z niem. Elektrophor.

Co to znaczy ELEKTROFOR: urządzenie pozwalające na uzyskanie względnie dużego ładunku elektrycznego dzięki zjawisku indukcji elektrostatycznej. Złożona jest z płyty dielektrycznej, którą można naelektryzować poprzez tarcie i metalowego dysku z izolacyjnym uchwytem. Jeżeli metalowy dysk położyć na naelektryzowanej ujemnie płytce dielektrycznej, to w metalu nastąpi rozsunięcie nośników ładunku elektrycznego. Swobodne elektrony zostaną przesunięte do górnej powierzchni dysku. Uziemiając górną powierzchnię dysku, odprowadza się zebrane tam elektrony do ziemi. Na dysku metalowym pozostaje nadmiar ładunku dodatniego, który można przenieść i gromadzić w kondensatorze. Jednokrotne naelektryzowanie płyty dielektrycznej pozwala na wielokrotne uzyskiwanie ładunku indukowanego na dysku metalowym
Definicja ELEKTROSTATYKA:
Co to jest dział edukacji o elektryczności zajmujący się spoczywającymi ładunkami elektrycznymi i stanami stacjonarnymi pól elektrycznych. E. nie zajmuje się prądami elektrycznymi elektrofor co to jest.
Definicja ECHOSONDA:
Co to jest wysyłające fale ultradźwiękowe w pewnym kierunku i w dalszym ciągu rejestrujące falę odbitą. E. zainstalowana na statku pozwala określić głębokość morza pod dnem statku, umożliwia także elektrofor definicja.
Definicja EFEKT FOTOELEKTRYCZNY WEWNĘTRZNY:
Co to jest światło dodatkowych (nierównowagowych) nośników ładunku elektrycznego (elektronów i dziur) w półprzewodnikach i izolatorach. E.f.w. zachodzi wtedy, gdy energia kwantu światła hv ≥ Eg dla elektrofor co znaczy.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest zobacz NIEDOBÓR MASY elektrofor słownik.
Definicja ELEKTROMAGNES:
Co to jest wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia elektrofor znaczenie.

Czym jest ELEKTROFOR znaczenie w Słownik fizyka E .