Słownik KILOGRAM co to znaczy? Słownik ze stopu platyny z irydem, przechowywanego w Biurze Miar i.

Czy przydatne?

Co to jest Kilogram

Definicja z ang. KILOGRAM, z niem. KILO.

Co to znaczy KILOGRAM: jednostka masy. Masa walca wykonanego ze stopu platyny z irydem, przechowywanego w Biurze Miar i Wag w Sévres pod Paryżem. Masa wzorca jest prawie równa masie 1 dm3 czystej wody w temp. 4°C. Wzorca tego nie zastąpiono wzorcem atomowym, na przykład poprzez masę określonej liczby atomów jakiegoś pierwiastka, aktualnie gdyż dokładność wyznaczania masy dzięki wagi jest znacząco większa niż dokładność wyznaczania mas atomów
Definicja KOMORY ISKROWE.:
Co to jest wypełnionej gazem znajduje się układ równoległych elektrod połączonych na przemian (+ i -) do źródła wysokiego napięcia pracującego impulsowo. Przejście cząstki naładowanej poprzez liczniki sterujące kilogram co znaczy.
Definicja KONTROLOWANA SYNTEZA TERMOJĄDROWA.:
Co to jest termojądrowych z udziałem ciężkich izotopów wodoru: deuteru i trytu i litu wyzwala się wielka energia. Energia ta jest źródłem energii gwiazd ( reakcje termojądrowe w gwiazdach); może być także kilogram krzyżówka.
Definicja KĄT ZWILŻANIA:
Co to jest zobacz MENISK kilogram co to jest.
Definicja KONDENSOR:
Co to jest zwierciadlany albo zwierciadlano soczewkowy układ optyczny zapewniający optymalne, przy zastosowaniu sztucznego źródła światła (żarówka, lampa wyładowcza, łuk elektryczny), oświetlenie przedmiotu kilogram słownik.
Definicja KĄT BRYŁOWY:
Co to jest zobacz FOTOMETRIA kilogram czym jest.

Czym jest KILOGRAM znaczenie w Słownik fizyka K .