Słownik RÓWNOWAGA co to znaczy? Słownik układ nie działają zewnętrzne siły i zewnętrzne momenty sił.

Czy przydatne?

Co to jest Równowaga

Definicja z ang. BALANCE, z niem. BALANCE.

Co to znaczy: stan układu fizycznego, gdzie na ten układ nie działają zewnętrzne siły i zewnętrzne momenty sił. Innymi słowami, suma wszystkich sił zewnętrznych przyłożonych do bryły jest równa zeru i suma wszystkich zewnętrznych momentów sił jest również równa zeru. Stan r. ciała ustala jego energia potencjalna. Gdyż między wartością siły a energią potencjalną obowiązuje zależność: to można uważać, iż siła działająca na ciało jest równa zeru wtedy, gdy energia potencjalna osiąga ekstremum albo ma stałą wartość. W zależności od energii potencjalnej można określić trzy stany równowagi: EP = EP min - równowaga trwała, EP = EP max - równowaga nietrwała (chwiejna), Typy równowagi ciała w zależności od energii potencjalnej EP = const - równowaga obojętna. Ponadto jeżeli energia potencjalna układu wykazuje minimum lokalne, to mówimy o r. metatrwałej albo o metastabilnym stanie układu

Czym jest RÓWNOWAGA znaczenie w Słownik fizyka R .