Słownik ŚWIATŁOWÓD co to znaczy? Słownik przeźroczystego materiału, wzdłuż którego może być.

Czy przydatne?

Co to jest Światłowód

Definicja z ang. FIBRE OPTIC, z niem. GLASFASER.

Co to znaczy: pręt albo włókno wykonane z przeźroczystego materiału, wzdłuż którego może być prowadzona wiązka światła dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia. W ś. wykonanych w formie cienkich włókien całkowite odbicie światła zachodzi wewnątrz włókna dlatego, iż współczynnik załamania światła w warstwie zewnętrznej jest mniejszy od współczynnika załamania środkowej części włókna. Bieg promienia świetlnego w takim ś. przedstawiono na rysunku: Możliwe jest wykonanie włókien o średnicach kilku tysięcznych części milimetra. Wiązki takich włókien mogą być użyte do przesyłania obrazów i umożliwiają działanie mikroskopu światłowodowego, używanego do obserwacji obiektów znajdujących się w miejscach trudno dostępnych. Ponadto ś. mogą być także użyte do oświetlania trudno dostępnych obiektów. Aktualnie powszechnie stosuje się kable optyczne w telekomunikacji. Zasadniczą częścią takiego kabla jest zespół ś.
(włókien), które mogą transmitować modulowane światło laserowe na spore odległości

Czym jest ŚWIATŁOWÓD znaczenie w Słownik fizyka S .