Słownik STRATOSFERA co to znaczy? Słownik zobacz ATMOSFERA. Definicja Stratosfera znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Stratosfera

Definicja z ang. STRATOSPHERE, z niem. Stratosphäre.

Co to znaczy STRATOSFERA: zobacz ATMOSFERA
Definicja SIŁY CENTRALNE:
Co to jest wzdłuż linii łączącej dwie cząstki przyciągające się albo odpychające. Wartości sił grawitacyjnych i elektrostatycznych działających między dwiema cząstkami (punktami materialnymi) pozostającymi w stratosfera co to jest.
Definicja SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE:
Co to jest pomiędzy cząsteczkami każdego ciała. To są siły przyciągające przy odległościach rzędu 10-9 m, a przy odległościach porównywalnych z rozmiarami cząsteczek (10-10 m) silnie odpychające. Siły te nie są stratosfera definicja.
Definicja SYNCHROTRON:
Co to jest zobacz AKCELERATORY CYKLICZNE stratosfera co znaczy.
Definicja STABILNOŚĆ JĄDER (NUKLIDÓW):
Co to jest odpowiedniego relacji liczby neutronów i protonów. Tylko nie wszystkie z istniejących nuklidów są trwałe. Jądra stabilne to takie nuklidy, dla których nie występują samorzutne przemiany jądrowe stratosfera słownik.
Definicja SPINOWY MOMENT MAGNETYCZNY:
Co to jest zobacz SPIN stratosfera znaczenie.

Czym jest STRATOSFERA znaczenie w Słownik fizyka S .