Słownik SPIN co to znaczy? Słownik i jąder atomowych. S. ma naturę kwantową i przyjmuje wartość: s.

Czy przydatne?

Co to jest Spin

Definicja z ang. SPIN, z niem. SPIN.

Co to znaczy SPIN: własny okres pędu cząstek elementarnych i jąder atomowych. S. ma naturę kwantową i przyjmuje wartość: s - liczba całkowita albo połówkowa (s > 0), charakterystyczna dla danego rodzaju cząstek elementarnych, spinowa liczba kwantowa. Rzut s. na ustalony kierunek "z" może przyjmować wartości (w jednostkach ħ) sz = s, s - 1, s - 2, ... -s + 1, -s; wspólnie (2s + 1) wartości. To jest tak zwany kwantowanie przestrzenne. Wyjątkiem jest foton, dla którego s = 1, a sz = +1 albo -1. Klasyczne modele wiążące spinowy okres pędu i spinowy okres magnetyczny z wirowaniem cząstki wokół własnej osi mają znaczenie poglądowe. Koncepcja s. została wprowadzona w r. 1925 poprzez fizyków holenderskich Samuela Goudsmita i Georga Uhlenbecka. Koncepcja ta pozwoliła wyjaśnić strukturę subtelną widm atomowych i wpływ pola magnetycznego na widmo ( zdarzenie Zeemana). S. wspólnie z ładunkiem i masą spoczynkową należy do fundamentalnych wielkości fizycznych charakteryzujących daną cząstkę. Cząstki o s. całkowitym są bozonami. Cząstki o s. połówkowym są fermionami
Definicja SIŁY CENTRALNE:
Co to jest wzdłuż linii łączącej dwie cząstki przyciągające się albo odpychające. Wartości sił grawitacyjnych i elektrostatycznych działających między dwiema cząstkami (punktami materialnymi) pozostającymi w spin co to jest.
Definicja SKŁADANIE DRGAŃ HARMONICZNYCH:
Co to jest ZACHODZĄCYCH W TYM SAMYM KIERUNKU - można przeprowadzić korzystając z faktu, iż drganie harmoniczne jest rzutem ruchu jednostajnego po okręgu na jedną z jego średnic. Chwilowe wartości współrzędnych spin definicja.
Definicja SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI.:
Co to jest poprzez A. Einsteina w r. 1905, opiera się na następujących postulatach: 1) Szybkość światła jest niezmienna w układach inercjalnych i nie zależy ani od ruchu źródła światła, ani od ruchu odbiornika spin co znaczy.
Definicja SOCZEWKA:
Co to jest przeźroczystego materiału, ograniczona powierzchniami sferycznymi, parabolicznymi albo walcowymi. Przeważnie obydwie powierzchnie są częściami sfery. Odznacza się dwie zasadnicze ekipy s. w spin słownik.
Definicja SupERPOZYCJA FAL.:
Co to jest rozchodzące się w pewnym ośrodku spotykając się nie przeszkadzają sobie wzajemnie. W obszarze, gdzie fale się spotykają następuje algebraiczne sumowanie drgań (superpozycja), jednak dalej fale biegną spin znaczenie.

Czym jest SPIN znaczenie w Słownik fizyka S .