Słownik PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE HAMOWANIA. co to znaczy? Słownik rentgenowskiej napięciem.

Czy przydatne?

Co to jest Hamowania Rentgenowskie Promieniowanie

Definicja z ang. X-rays BRAKING., z niem. Röntgenstrahlen BREMSEN..

Co to znaczy: Elektron rozpędzony w lampie rentgenowskiej napięciem anodowym U uzyskuje energię kinetyczną Ek = eU Przy uderzeniu w anodę traci część swojej energii kinetycznej (ΔE), która może być wypromieniowana w formie fali elektromagnetycznej o energii hv (foton promieniowania rentgenowskiego) hv = Δ E Z racji na to, iż ΔE wymienia się w granicach (0, Ek), energia fotonów może przyjmować wartości od 0 do hv max = Ek = eU; występuje zatem widmo ciągłe. Podstawiając otrzymujemy: λmin to krótkofalowa granica p.r.h. λmin zależy tylko od wartości U. Całkowite natężenie p.r.h. jest proporcjonalne do U2. P.r.h. o widmie ciągłym jest stosowane do badań monokryształów w metodzie Lauego

Czym jest PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE znaczenie w Słownik fizyka P .