Słownik PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ co to znaczy? Słownik promieniotwórcza ( przemiany promieniotwórcze.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczość

Definicja z ang. RADIOACTIVITY, z niem. Radioaktivität.

Co to znaczy PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ: spontaniczna, samoistna przemiana promieniotwórcza ( przemiany promieniotwórcze) jądra nietrwałego izotopu pierwiastka na inny pierwiastek (wyjątek: przemiana γ) zachodząca poprzez emisję cząstek α (He), β (-1e albo +1e), γ (kwant promieniowania elektromagnetycznego). P. to także samorzutne rozszczepienie jąder atomowych ciężkich i hipotetyczna promieniotwórczość protonowa (z emisją protonów). Wszystkie mechanizmy promieniotwórcze zachodzą odpowiednio z prawem rozpadu promieniotwórczego
Definicja PARSEK:
Co to jest jednostka długości stosowana w astronomii. Odległość, z której jednostkę astronomiczną widać pod kątem 1 sekundy łuku. Odmiennie: Odległość punktu, dla którego paralaksa heliocentryczna wynosi 1 promieniotwórczość co znaczy.
Definicja PODCIŚNIENIE W STRUDZE PŁYNU.:
Co to jest wynika, iż w miejscach przewężonych płyn porusza się z większą prędkością: Dla przepływu w poziomej rurze, równanie Bernoulliego można napisać w formie: Podstawiając wartość v1, wyliczoną z prawa promieniotwórczość krzyżówka.
Definicja POLE GRAWITACYJNE KUL:
Co to jest grawitacyjne powłoki kulistej (wydrążonej kuli). Wewnątrz powłoki, r < R, r - odległość od środka powłoki kulistej o masie M i promieniu R. Natężenie pola: = 0 (w każdym punkcie wewnątrz powłoki promieniotwórczość co to jest.
Definicja PROCES NIEODWRACALNY:
Co to jest spełniający warunków odwracalności. W procesie takim występuje rozpraszanie energii, a więc nieodwracalna zmiana energii uporządkowanej makroskopowo w energię chaotycznych ruchów cieplnych, na promieniotwórczość słownik.
Definicja PÓŁKULE MAGDEBURSKIE.:
Co to jest Magdeburga Otto von Guericke w obecności księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma przeprowadził doświadczenie, w trakcie którego precyzyjnie przylegające do siebie półkule zostały opróżnione z powietrza promieniotwórczość czym jest.

Czym jest PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka P .