Słownik PRĘDKOŚĆ KĄTOWA co to znaczy? Słownik zakreślonego poprzez promień wodzący punktu.

Czy przydatne?

Co to jest Kątowa Prędkość

Definicja z ang. SPEED ANGLE, z niem. SPEED ANGLE.

Co to znaczy PRĘDKOŚĆ KĄTOWA: rozmiar określająca wzrost kąta ΕΩ, zakreślonego poprzez promień wodzący punktu materialnego krążącego po okręgu albo dowolnego punktu materialnego obracającej się bryły sztywnej, przypadającego na jednostkę czasu. W jednostajnym ruchu po okręgu albo jednostajnym ruchu obrotowym wartość liczbowa p.k. wyraża się wzorem: W ruchu dowolnym: P.k. zaliczana jest do wielkości wektorowych. Jej związek z prędkością liniową punktu jest następujący: W ruchu jednostajnym po okręgu: gdzie T - moment obiegu, f - częstotliwość. Jednostką p.k. jest
Definicja PRAWO OHMA UOGÓLNIONE:
Co to jest zobacz KIRCHHOFFA PRAWA prędkość kątowa co to jest.
Definicja POLARYMETR:
Co to jest zobacz AKTYWNOŚĆ OPTYCZNA prędkość kątowa definicja.
Definicja PRZEWODNICTWO CIEPLNE:
Co to jest gradientu dT/dx (spadku) temp. (T1 > T2) w kierunku x, w kierunku tym występuje transport energii w formie ciepła dQ poprzez powierzchnię dS w okresie dt. K - współczynnik przewodnictwa cieplnego [K prędkość kątowa co znaczy.
Definicja PLASTYCZNOŚĆ.:
Co to jest względnie małych obciążeń odkształcenie (na przykład wzrost długości pręta x) jest wprost proporcjonalne do działającej siły F = kx. Po przekroczeniu pewnego naprężenia rozciągany pręt nie wróci do prędkość kątowa słownik.
Definicja POWIERZCHNIE EKWIPOTENCJALNE:
Co to jest jednakowego potencjału. W polu zachowawczym p.e. jest miejscem geometrycznym punktów, dla których potencjał skalarny jest jednakowy. P.e. są prostopadłe do odpowiednich linii pola i mają tę cecha, iż prędkość kątowa znaczenie.

Czym jest PRĘDKOŚĆ KĄTOWA znaczenie w Słownik fizyka P .