Słownik PRAWO PROMIENIOWANIA PLANCKA co to znaczy? Słownik idealnie czarnego ( promieniowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Plancka Promieniowania Prawo

Definicja z ang. PLANCK RADIATION LAW, z niem. PLANCK STRAHLUNG LAW.

Co to znaczy PRAWO PROMIENIOWANIA PLANCKA: zależność umiejętności emisyjnej ciała idealnie czarnego ( promieniowanie cieplne) od λ i T: Prawo to zostało wyprowadzone w roku 1900 poprzez M. Plancka, przy założeniu, iż atomy i cząsteczki mogą wysyłać i pochłaniać ściśle określone porcje (kwanty) energii = hv (v - częstotliwość). Prawo to pokrywa się precyzyjnie z danymi doświadczalnymi. Można z niego wyprowadzić: prawo przesunięć Wiena, prawo Stefana Boltzmanna
Definicja PRAWO MOSELEYA:
Co to jest zobacz PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE CHARAKTERYSTYCZNE prawo promieniowania plancka co znaczy.
Definicja PLASTYCZNOŚĆ.:
Co to jest względnie małych obciążeń odkształcenie (na przykład wzrost długości pręta x) jest wprost proporcjonalne do działającej siły F = kx. Po przekroczeniu pewnego naprężenia rozciągany pręt nie wróci do prawo promieniowania plancka krzyżówka.
Definicja PRZEPŁYW LAMINARNY:
Co to jest zobacz PRZEPŁYW USTALONY prawo promieniowania plancka co to jest.
Definicja PRAWO RAYLEIGHA JEANSA:
Co to jest umiejętności emisyjnej ciała idealnie czarnego od długości fali i temp. panującej we wnęce ciała idealnie czarnego Prawo to zostało wyprowadzone dzięki założeń fizyki klasycznej: fal stojących we prawo promieniowania plancka słownik.
Definicja POGŁOS:
Co to jest trwania dźwięku w pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia. By zmniejszyć albo zlikwidować zdarzenie p. w salach koncertowych czy studiach nagrań, ściany tych prawo promieniowania plancka czym jest.

Czym jest PRAWO PROMIENIOWANIA PLANCKA znaczenie w Słownik fizyka P .