Słownik PRĄDY WIROWE co to znaczy? Słownik w ośrodkach przewodzących pod wpływem zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Wirowe Prądy

Definicja z ang. eddy currents, z niem. Wirbelströme.

Co to znaczy: zwane także prądami Foucaulta powstają w ośrodkach przewodzących pod wpływem zmian przenikającego te ośrodki strumienia indukcji magnetycznej. Kierunek tych prądów, które mają charakter zamkniętych wirów, ustala reguła kierunkowa Lenza. Jeżeli pomiędzy biegunami magnesu albo elektromagnesu będzie przesuwać się przewodnik na przykład w formie miedzianej blachy, to powstające p.w. mają taki kierunek, iż zawsze hamują ruch tego przewodnika, a właściwie dążą do tego, by względna szybkość ruchu pola magnetycznego i przewodnika była jak najmniejsza. Ta cecha p.w. pozwala na skonstruowanie zwalniaczy (rodzaj hamulców) w tramwajach i ciężkich pociągach drogowych i silników prądu zmiennego z magnetycznym polem wirującym. Prądy wirowe powstają w rdzeniach transformatorów powodując ich ogrzewanie. By ograniczyć powiązane z tym utraty energii rdzenie transformatorów wykonuje się przeważnie z odizolowanych od siebie blach. P.w. wysokiej częstotliwości wykorzystuje się do uzyskiwania wysokich temperatur koniecznych na przykład w procesie otrzymywania monokryształów. Także przygotowywanie potraw w tak zwany kuchenkach mikrofalowych powiązane jest z powstawaniem w nich p.w. indukowanych poprzez pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości

Czym jest PRĄDY WIROWE znaczenie w Słownik fizyka P .