Słownik POMPOWANIE OPTYCZNE co to znaczy? Słownik zobacz LASER. Definicja Optyczne Pompowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Optyczne Pompowanie

Definicja z ang. OPTICAL PUMPING, z niem. optischen Pumpens.

Co to znaczy POMPOWANIE OPTYCZNE: zobacz LASER
Definicja PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA.:
Co to jest pierwiastków, które powstają wskutek reakcji jądrowych w uwarunkowaniach laboratoryjnych, przy pomocy akceleratorów cząstek i reaktorów jądrowych. Nuklidy mające nadmiar neutronów (ponad ścieżki pompowanie optyczne co znaczy.
Definicja POSTULATY BOHRA:
Co to jest zobacz TEORIA BOHRA ATOMU WODORU pompowanie optyczne krzyżówka.
Definicja PRZEMIANA (ROZPAD) GAMMA:
Co to jest polegająca na emisji kwantu promieniowania γ (promieniowanie elektromagnetyczne) z jądra znajdującego się w stanie wzbudzonym. W okresie p. γ jądro przechodzi do niższego stanu energetycznego. Liczba pompowanie optyczne co to jest.
Definicja PĘD:
Co to jest której miarą jest iloczyn masy i prędkości poruszającego się ciała: Całkowity p. układu ciał, gdzie działają tylko siły wewnętrzne, jest wielkością stałą. P. podlega więc zasadzie zachowania pompowanie optyczne słownik.
Definicja PIEZOELEKTRYCZNOŚĆ:
Co to jest opierające na tym, iż na ścianach nie wszystkich (niecentrosymetrycznych) kryształów poddanych mechanicznej deformacji (na przykład ściskaniu albo rozciąganiu) powstają ładunki elektryczne.zdarzenie pompowanie optyczne czym jest.

Czym jest POMPOWANIE OPTYCZNE znaczenie w Słownik fizyka P .