Słownik PARALAKSA co to znaczy? Słownik wywołana zmianą położenia oka obserwatora. Przy.

Czy przydatne?

Co to jest Paralaksa

Definicja z ang. PARALLAX, z niem. Parallaxe.

Co to znaczy PARALAKSA: 1. pozorna zmiana położenia przedmiotu wywołana zmianą położenia oka obserwatora. Przy odczytywaniu wartości mierzonej miernikiem wskazówkowym (woltomierz, amperomierz) można popełnić błąd p. 2. pozorna zmiana położenia na sferze niebieskiej wywołana przemieszczaniem się obserwatora wraz z Ziemią. P. dzienna powstaje w konsekwencji obrotu Ziemi wokół własnej osi. P. heliocentryczna powstaje przy przemieszczeniu się obserwatora na odległość równą jednostce astronomicznej. To jest średnia odległość Ziemia - Słońce. 1 j.a. = 1,49597892 · 1011 m Stosowane jest także oznaczenie AU (z angielskiego: - astronomical unit)
Definicja PROMIENIOWANIE BETA:
Co to jest emitowane w konsekwencji rozpadu β (przemiany promieniotwórcze). W rozpadzie β- emitowane jest p. β-, a więc wiązka elektronów (ładunek = - e). W przeciwieństwie od promieniowania cząstki β- mają paralaksa co znaczy.
Definicja PUNKT KRYTYCZNY:
Co to jest zobacz DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY, RÓWNANIE VAN DER WAALSA, IZOTERMY GAZU RZECZYWISTEGO paralaksa krzyżówka.
Definicja PRZEMIANA IZOBARYCZNA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE paralaksa co to jest.
Definicja PRAWO MOSELEYA:
Co to jest zobacz PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE CHARAKTERYSTYCZNE paralaksa słownik.
Definicja PRZEMIANA ADIABATYCZNA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE paralaksa czym jest.

Czym jest PARALAKSA znaczenie w Słownik fizyka P .