Słownik PARA SIŁ co to znaczy? Słownik wartości i o przeciwnych zwrotach. P.s. nie można.

Czy przydatne?

Co to jest Sił Para

Definicja z ang. PARA FORCE, z niem. PARA FORCE.

Co to znaczy PARA SIŁ: dwie siły równoległe, równe co do wartości i o przeciwnych zwrotach. P.s. nie można zrównoważyć jedną siłą, zrównoważyć ją może tylko inna para sił. P.s. wprawia bryłę sztywną w ruch obrotowy. Okres p.s. jest niezależny od położenia bieguna, a jego wartość jest równa iloczynowi długości ramienia pary i jednej z sił: M = aF albo
Definicja PRAWO PROMIENIOWANIA PLANCKA:
Co to jest umiejętności emisyjnej ciała idealnie czarnego ( promieniowanie cieplne) od λ i T: Prawo to zostało wyprowadzone w roku 1900 poprzez M. Plancka, przy założeniu, iż atomy i cząsteczki mogą wysyłać i para sił co znaczy.
Definicja PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA ARYTMETYCZNA:
Co to jest zobacz ROZKŁAD MAXWELLA para sił krzyżówka.
Definicja PRECESJA BĄKA:
Co to jest powolnym) obrocie osi symetrii wirującego bąka symetrycznego wokół wyróżnionego kierunku w przestrzeni. Oś symetrii bąka zatacza tak zwany stożek precesji. Ruch ten jest wywołany działaniem para sił co to jest.
Definicja PRĄDY WIROWE:
Co to jest Foucaulta powstają w ośrodkach przewodzących pod wpływem zmian przenikającego te ośrodki strumienia indukcji magnetycznej. Kierunek tych prądów, które mają charakter zamkniętych wirów, ustala reguła para sił słownik.
Definicja PRZENIKANIE PRZEZ BARIERĘ PO-TENCJAŁU:
Co to jest zobacz Sukces TUNELOWY para sił czym jest.

Czym jest PARA SIŁ znaczenie w Słownik fizyka P .