Słownik NIEDOBÓR MASY co to znaczy? Słownik od masy jądra (Mj); ich różnica to n.m.: ΔM = (Zmp.

Czy przydatne?

Co to jest Masy Niedobór

Definicja z ang. SHORTAGE OF WEIGHT, z niem. MANGEL GEWICHT.

Co to znaczy: Suma mas składników jądra jest większa od masy jądra (Mj); ich różnica to n.m.: ΔM = (Zmp + Nmn) - Mj Na przykład jądro He Mj= 4,0015u, zatem ΔM = 0,0305u Z = 2,2mp = 2 · 1,0073u = 2,0146u N = 2,2mn = 2 · 1,0087u = 2,0174u Suma: 4,032u Energia wiązania - energia, jaką należy dostarczyć, aby jądro rozłożyć na części składowe EwΔMc2 Na przykład: energia wiązania jądra H Ew = 0,0305u · 931MeV/u = 28,39 MeV Energie wiązania elektronów walencyjnych w atomie wynoszą od kilku do kilkunastu eV (mln razy mniej niż energia wiązania jądra!). Energia wiązania na jeden nukleon Ew/A. Dla jąder lekkich występują wyraźne wahania Ew/A. Najwyraźniejszy skok wartości Ew/A występuje dla He. Dla 20 < A < 60 Ew/A rośnie od 8 MeV / nukleon do 8,5 MeV / nukleon. Dla A > 60 Ew/A spada etapowo do 7,5 MeV / nukleon. Spadek ten można związać ze wzrostem energii odpychania elektrostatycznego. Ładunek jądra = Ze. Na tle gładkiej zależności Ew/A występują maksima dla jąder o magicznych liczbach ( schemat powłokowy jądra) Z albo N równych 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Istnieją dwie możliwości uzyskania energii jądrowej: rozszczepienie jąder ciężkich na fragmenty, które mają większą wartość Ew/A synteza jąder helu albo pierwiastków do żelaza (maksimum Ew/A) z jąder lekkich

Czym jest NIEDOBÓR MASY znaczenie w Słownik fizyka N .