Słownik MOMENT PĘDU co to znaczy? Słownik wektorowy promienia wodzącego i pędu: W ruchu po okręgu.

Czy przydatne?

Co to jest Pędu Moment

Definicja z ang. momentum, z niem. Schwung.

Co to znaczy MOMENT PĘDU: dla punktu materialnego iloczyn wektorowy promienia wodzącego i pędu: W ruchu po okręgu wartość liczbowa m.p. wynosi: L = mr2ω = Iω M.p. bryły o momencie bezwładności I obracającej się z prędkością kątową ω wynosi: L = I ⋅ ω M.p. podlega zasadzie zachowania, którą można sformułować w następujący sposób: Jeżeli na układ fizyczny nie działają jakiekolwiek zewnętrzne momenty sił, to całkowity m.p. układu pozostaje stały. Chwilowy okres siły działający na bryłę można wyrazić dzięki m.p.: To jest II prawo Newtona dla ruchu obrotowego
Definicja MATERIAŁ IZOTROPOWY:
Co to jest zobacz ANIZOTROPIA moment pędu co to jest.
Definicja METODA OBRACANEGO KRYSZTAŁU.:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego monochromatycznego (α = const.) pada na monokryształ. Monokryształ jest bez pośpiechu obracany (wymienia się kąt Θ). Wtedy, gdy dla danej płaszczyzny sieciowej moment pędu definicja.
Definicja MODEL POWŁOKOWY ATOMU.:
Co to jest atomie jest opisywany czterema liczbami kwantowymi: - n - kluczowa liczba kwantowa; n = 1, 2, 3, 4, 5, ... (oznaczenia literowe: K, L, M, N, O, P, ...). Elektrony opisane daną liczbą n tworzą powłokę moment pędu co znaczy.
Definicja MOSTEK WHEATSTONE´A:
Co to jest wykorzystywany do precyzyjnego pomiaru oporu elektrycznego. Model elektryczny mostka Wheatstone´a Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku wartości oporów R1 i R2 zostaną adekwatnie dobrane, to moment pędu słownik.
Definicja Model Ciała Doskonale Czarnego Promieniowanie Pada:
Co to jest zobacz Figura SZTYWNA moment pędu znaczenie.

Czym jest MOMENT PĘDU znaczenie w Słownik fizyka M .