Słownik MOMENT PĘDU co to znaczy? Słownik wektorowy promienia wodzącego i pędu: W ruchu po okręgu.

Czy przydatne?

Co to jest Pędu Moment

Definicja z ang. momentum, z niem. Schwung.

Co to znaczy: dla punktu materialnego iloczyn wektorowy promienia wodzącego i pędu: W ruchu po okręgu wartość liczbowa m.p. wynosi: L = mr2ω = Iω M.p. bryły o momencie bezwładności I obracającej się z prędkością kątową ω wynosi: L = I ⋅ ω M.p. podlega zasadzie zachowania, którą można sformułować w następujący sposób: Jeżeli na układ fizyczny nie działają jakiekolwiek zewnętrzne momenty sił, to całkowity m.p. układu pozostaje stały. Chwilowy okres siły działający na bryłę można wyrazić dzięki m.p.: To jest II prawo Newtona dla ruchu obrotowego

Czym jest MOMENT PĘDU znaczenie w Słownik fizyka M .