Słownik LICZNIKI SCYNTYLACYJNE. co to znaczy? Słownik substancję zwaną scyntylatorem wywołuje.

Czy przydatne?

Co to jest Scyntylacyjne Liczniki

Definicja z ang. Scintillation counters., z niem. Szintillationszähler..

Co to znaczy: Promieniowanie jądrowe padające na substancję zwaną scyntylatorem wywołuje emisję błysków świetlnych, zwanych scyntylacjami. Błyski te były obserwowane początkowo wizualnie, a aktualnie dzięki fotopowielaczy elektronowych. L.s. dają czynniki proporcjonalne do energii padającego promieniowania jądrowego. Jako scyntylatorów używa się kryształów NaJ (z domieszką Tl), kryształów organicznych jak: antracen, naftalen; nie wszystkich tworzyw sztucznych, scyntylatorów ciekłych

Czym jest LICZNIKI SCYNTYLACYJNE znaczenie w Słownik fizyka L .