Słownik LICZNIKI SCYNTYLACYJNE. co to znaczy? Słownik substancję zwaną scyntylatorem wywołuje.

Czy przydatne?

Co to jest Scyntylacyjne Liczniki

Definicja z ang. Scintillation counters., z niem. Szintillationszähler..

Co to znaczy LICZNIKI SCYNTYLACYJNE.: Promieniowanie jądrowe padające na substancję zwaną scyntylatorem wywołuje emisję błysków świetlnych, zwanych scyntylacjami. Błyski te były obserwowane początkowo wizualnie, a aktualnie dzięki fotopowielaczy elektronowych. L.s. dają czynniki proporcjonalne do energii padającego promieniowania jądrowego. Jako scyntylatorów używa się kryształów NaJ (z domieszką Tl), kryształów organicznych jak: antracen, naftalen; nie wszystkich tworzyw sztucznych, scyntylatorów ciekłych
Definicja LICZBA FALOWA:
Co to jest zobacz RÓWNANIE FALI liczniki scyntylacyjne. co to jest.
Definicja LUNETY ZWIERCIADLANE (Reflektory, Teleskopy Zwierc:
Co to jest zwierciadlane powstały w XVII w., tak jak lunety soczewkowe. Zwierciadlanym przykładem lunety Keplera jest teleskop Newtona (1668 r.), gdzie obiektywem jest wklęsłe zwierciadło paraboloidalne albo liczniki scyntylacyjne. definicja.
Definicja LUKS:
Co to jest zobacz FOTOMETRIA liczniki scyntylacyjne. co znaczy.
Definicja ŁADUNEK PRÓBNY:
Co to jest przedmiot, obdarzony niewielkim ładunkiem dodatnim. Ł.p. stanowi swego rodzaju sondę pozwalającą określić fundamentalne wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne. Przyjęcie koncepcji liczniki scyntylacyjne. słownik.
Definicja LAMPA RENTGENOWSKA:
Co to jest promieniowania rentgenowskiego mające postać komory próżniowej, we wnętrzu której są dwie elektrody: katoda i anoda (antykatoda). Pomiędzy katodą i anodą przykłada się wysokie napięcie (kilka kV do liczniki scyntylacyjne. znaczenie.

Czym jest LICZNIKI SCYNTYLACYJNE znaczenie w Słownik fizyka L .