Słownik DOZYMETRY co to znaczy? Słownik dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich.

Czy przydatne?

Co to jest Dozymetry

Definicja z ang. dosimeters, z niem. Dosimeter.

Co to znaczy DOZYMETRY: przyrządy wykorzystywane do określania dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich zasadach jak detektory promieniowania jądrowego. Użytkowane są: - DOZYMETRY FOTOGRAFICZNE - zasada działania oparta jest na pomiarach zaczernienia emulsji fotograficznej pod wpływem promieniowania jonizującego. Video dozymetryczny umieszczany jest w kasecie dozymetrycznej, którą nosi przy sobie osoba narażona na promieniowanie. W celu rozszerzenia zakresu i lepszej interpretacji w kasecie umieszczone są dodatkowe filtry (zobacz rysunek). - DOZYMETRY JONIZACYJNE - przyrządy wielkości długopisu, użytkowane do indywidualnej dozymetrii. Zawierają w swym wnętrzu (1) komorę jonizacyjną (objętość ok. 2 cm3), (2) kondensator, (3) elektrometr, (4) mikroskop do odczytu elektrometru. Kondensator jest ładowany ze źródła zewnętrznego do napięcia około 150 V. Kondensator połączony z komorą jonizacyjną etapowo rozładowuje się. Stopień rozładowania jest proporcjonalny do zaabsorbowanej dawki. Elektrometr z nicią kwarcową służy do pomiaru napięcia. Skala jest wycechowana w jednostkach dawki (Gy). - DOZYMETRY LUMINESCENCYJNE - sposób luminescencyjna bazuje na użyciu umiejętności nie wszystkich luminoforów do gromadzenia energii promieniowania jonizującego i w dalszym ciągu do uwalniania jej w formie światła pod wpływem czynników zewnętrznych. W dozymetrach radiofotoluminescencyjnych światło uwalniane jest po naświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym. Liczba uwalnianego światła mierzona jest fotopowielaczem i przeliczana na rozmiar dawki. W dozymetrach termoluminescencyjnych światło uwalniane jest pod wpływem wysokiej temp. ( luminescencja)
Definicja DYSK NEWTONA:
Co to jest zobacz BARWA ŚWIATŁA dozymetry co znaczy.
Definicja DEUTER (D Lub ):
Co to jest wodoru o liczbie masowej A = 2, zwany ciężkim wodorem. W wodzie morskiej występuje w ilości 1 atom D na 5000 atomów H. Jądro d., deuteron jest najprostszym, złożonym z protonów i neutronów nuklidem dozymetry krzyżówka.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dozymetry co to jest.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dozymetry słownik.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dozymetry czym jest.

Czym jest DOZYMETRY znaczenie w Słownik fizyka D .