Słownik DEPOLARYZATOR co to znaczy? Słownik się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Depolaryzator

Definicja z ang. depolarizer, z niem. Depolarisator.

Co to znaczy: substancja wiążąca gazy wydzielające się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób zapobiegająca polaryzacji elektrod. W ogniwie galwanicznym Leclanche´a węgiel C (+) - NH4Cl - cynk Zn (-) d. jest tlenek manganu MnO2. Reakcje chemiczne: na katodzie: Zn Zn2+ + 2e- na anodzie: 2MnO2 + 2H+ + 2e- Mn2O3 + H2O

Czym jest DEPOLARYZATOR znaczenie w Słownik fizyka D .