Słownik DEPOLARYZATOR co to znaczy? Słownik się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Depolaryzator

Definicja z ang. depolarizer, z niem. Depolarisator.

Co to znaczy DEPOLARYZATOR: substancja wiążąca gazy wydzielające się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób zapobiegająca polaryzacji elektrod. W ogniwie galwanicznym Leclanche´a węgiel C (+) - NH4Cl - cynk Zn (-) d. jest tlenek manganu MnO2. Reakcje chemiczne: na katodzie: Zn Zn2+ + 2e- na anodzie: 2MnO2 + 2H+ + 2e- Mn2O3 + H2O
Definicja DOMENA FERROELEKTRYCZNA:
Co to jest spolaryzowany region kryształu ferroelektrycznego, gdzie polaryzacja spontaniczna PS osiąga stan nasycenia. Podział kryształu na domeny skutkuje, iż próbka ferroelektryczna nie poddana działaniu pola depolaryzator co znaczy.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W depolaryzator krzyżówka.
Definicja DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY:
Co to jest fazowej we współrzędnych p T (ciśnienie - temp.) pomiędzy poszczególnymi etapami. Diagram fazowy dla substancji zwiększającej objętość w trakcie topnienia TA - krzywa równowagi etapy stałej i gazowej depolaryzator co to jest.
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta depolaryzator słownik.
Definicja DZIURA OZONOWA:
Co to jest DZWONEK ELEKTRYCZNY. - W konstrukcji dz.e. zastosowano zasadę działania przerywacza Neefa. Po zwarciu wyłącznika W prąd elektryczny przepływa poprzez uzwojenie elektromagnesu powodując przyciągnięcie depolaryzator czym jest.

Czym jest DEPOLARYZATOR znaczenie w Słownik fizyka D .