Słownik MOC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO. co to znaczy? Słownik odbiorniku energii jest całką.

Czy przydatne?

Co to jest MOC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO.

Definicja z ang. POWER CIRCUIT AC., z niem. STROMKREIS AC..

Co to znaczy MOC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO.: Robota wykonana poprzez prąd zmienny w odbiorniku energii jest całką iloczynu napięcia na zaciskach odbiornika i natężenia prądu poprzez niego płynącego: Chwilowe wartości napięcia i natężenia prądu można przedstawić w formie: U = U0sinωt, I = I0sin(ωt + φ) , gdzie φ - kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i natężeniem prądu. Robota wykonana pośrodku jednego okresu wynosi: Po wyliczeniu całki otrzymuje się wzór: Obwód prądu zmiennego, przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem a natężeniem prądu i graficzny sposób obliczenia wydzielonej mocy Średnia moc dostarczona do odbiornika pośrodku jednego okresu: , gdzie: US, IS - skuteczne wartości napięcia i natężenia prądu, cos φ - współczynnik mocy prądu zmiennego. Moc obliczoną ze wzoru: P = USIScosφ nazywa się mocą aktywną i mierzy się w watach [W]. Iloczyn efektywnych wartości napięcia i natężenia prądu PS = USIS nazywa się mocą pozorną i mierzy się w woltoamperach [VA]. Jeżeli odbiornikiem energii w obwodzie jest opornik (rezystancja), to przesunięcie fazowe φ = 0, a współczynnik mocy cos φ = 1. Moc pozorna jest wtedy równa mocy czynnej. Odbywa się tak wtedy, gdy jedynym skutkiem przepływu prądu jest wydzielanie się ciepła. W sytuacjach, gdy odbiornik zawiera, prócz rezystancji, pojemność albo indukcyjność, współczynnik mocy jest mniejszy od jedności i moc aktywna jest mniejsza od mocy pozornej. Jeżeli odbiornikiem jest pojemność albo indukcyjność, to φ = 90°, a cos φ = 0. Moc aktywna jest równa zeru przy niezerowej mocy pozornej. Mówimy, iż poprzez odbiornik płynie prąd bierny albo bezwatowy. Odbiornik gromadzi energię (w polu magnetycznym albo elektrycznym) w jednym półokresie prądu zmiennego i w kolejnym półokresie oddaje ją do źródła SEM
Definicja MEZOSFERA:
Co to jest zobacz ATMOSFERA moc w obwodzie prądu zmiennego. co znaczy.
Definicja MAGNETOSTRYKCJA:
Co to jest próbek materiałów magnetycznych, która jest następstwem ich namagnesowania. Kryształ niklu, na przykład przy namagnesowaniu nasycenia kurczy się w kierunku namagnesowania i wydłuża w kierunku moc w obwodzie prądu zmiennego. krzyżówka.
Definicja MASA BEZWŁADNA:
Co to jest zobacz MASA moc w obwodzie prądu zmiennego. co to jest.
Definicja MATERIAŁ IZOTROPOWY:
Co to jest zobacz ANIZOTROPIA moc w obwodzie prądu zmiennego. słownik.
Definicja MIKROFALE:
Co to jest elektromagnetyczne o zakresie długości od ok. 0,3 do 30 cm i częstotliwości od 0,3 do 300 GHz. Stosowane są w radiolokacji ( radar), łączności radiowej i telefonii i do indukcyjnego grzania i moc w obwodzie prądu zmiennego. czym jest.

Czym jest MOC W OBWODZIE PRĄDU znaczenie w Słownik fizyka M .