Słownik LEPKOŚĆ. co to znaczy? Słownik doznaje siły oporu (hamującej) dlatego, iż warstwy płynu.

Czy przydatne?

Co to jest Lepkość

Definicja z ang. VISCOSITY., z niem. VISCOSITY..

Co to znaczy LEPKOŚĆ.: Każde ciało poruszające się w płynie doznaje siły oporu (hamującej) dlatego, iż warstwy płynu przylegające do ciała będącego w ruchu pociągają za sobą warstwy sąsiednie. Jeżeli ciałem poruszającym się w ośrodku lepkim jest gładka kulka o promieniu r, to siła oporu T wyraża się prawem Stokesa: T = 6πηrv gdzie współczynnik lepkości dynamicznej η jest niezależny od materiału kulki, zależy z kolei od rodzaju płynu i od temp.. Współczynnik η można zdefiniować w następujący sposób: Jeżeli wewnątrz płynu będziemy przesuwać płaską płytkę o pow. S, to napotkamy pewien opór przezwyciężany siłą F: gdzie - gradient (spadek) wartości prędkości płynu. Siła oporu jest rezultatem tarcia wewnętrznego przy przesuwaniu się względem siebie warstw płynu poruszających się względem siebie z coraz mniejszyni prędkościami. Jednostką l. dynamicznej w układzie SI jest albo w układzie jednostek CGS . Rozmiar nazywa się współczynnikiem l. kinematycznej albo l. kinematyczną. Jednostką jest: - LEPKOŚĆ GAZÓW. - Powodem powstawania tarcia wewnętrznego w gazach jest jednoczesne występowanie ruchu uporządkowanego i chaotycznego ruchu cieplnego cząstek ( rozkład Maxwella). W zjawisku tym pęd ruchu uporządkowanego jest przenoszony pomiędzy warstwami. Z teorii kinetycznej gazu otrzymuje się: - szybkość średnia chaotycznego ruchu cząsteczek; - średnia droga swobodna; ρ - gęstość gazu. - LEPKOŚĆ CIECZY. - Przemieszczaniu się warstw przeciwdziałają siły spójności. Przekazywanie pędu jest uwarunkowane ruchliwością cząsteczek przeskakujących pomiędzy warstwami. η dla wielu cieczy maleje wraz ze wzrostem temp. wg zależności: η = Aexp(W/kT) A - współczynnik zależny słabo od temp., W - energia aktywacji przepływu lepkiego; energia potrzebna na to, aby cząsteczka opuściła własne chwilowe położenie
Definicja LICZBA ATOMOWA Z:
Co to jest liczba protonów w jądrze. Liczba Z ustala miejsce atomu w układzie okresowym Mendelejewa. Ładunek jądra wynosi +Ze; e - ładunek elementarny lepkość. co to jest.
Definicja LUMINOFOR:
Co to jest zobacz LUMINESCENCJA lepkość. definicja.
Definicja LED:
Co to jest zobacz DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA lepkość. co znaczy.
Definicja LICZBA AVOGADRO:
Co to jest liczba cząsteczek (albo atomów) zawartych w jednym molu substancji NA = 6,0221367.1023 l/mol lepkość. słownik.
Definicja ŁOŻYSKO TOCZNE:
Co to jest zobacz TARCIE lepkość. znaczenie.

Czym jest LEPKOŚĆ znaczenie w Słownik fizyka L .